Nieuwe Energie

In juni zou de 30e conferentie van de International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) plaatsvinden in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft veel tijd en energie gestoken in het binnenhalen van dit internationale event. Wegens het coronavirus wordt deze conferentie digitaal georganiseerd, en verspreid over een langere periode. Greenport West-Holland verzorgt een bijdrage binnen het thema ‘World of horticulture’. 

IFAMA 2020 staat in het teken van de transitie van de agrifood naar een circulaire economie. Hoe zullen toekomstige bedrijfsmodellen moeten veranderen? En hoe beheersen we het toekomstige voedselsysteem? Hierbij spelen overheden, ondernemingen en kennisinstellingen een cruciale rol. Centraal tijdens IFAMA 2020 zijn samenwerking binnen de triple helix en het samen realiseren van disruptieve innovaties. De wereldwijde crises in ons food & flower systeem laat zien dat we erg kwetsbaar zijn voor internationale calamiteiten. De eerste sessies zullen hier vooral aandacht aan besteden. De webinars zijn bovendien het startpunt voor een digitaal platform voor uitwisseling van ideeën en innovaties om grote vraagstukken in het food & flower systeem aan te kunnen pakken. Binnenkort zal er meer bekend zijn over de sprekers van de ‘World of Horticulture’-webinairs. 

Hopelijk lukt het om in november het wetenschappelijk deel te organiseren als een fysieke bijeenkomst. Daarnaast is IFAMA net gestart met een Young Board. Geïnspireerd op het Greenport Next Generation-programma krijgen jonge professionals een podium om hun ideeën te delen met CEO’s, topmanagers en wetenschappers in het IFAMA-netwerk. 

IFAMA 2020 wordt georganiseerd door IFAMA, Rotterdam Food (gemeente Rotterdam), de universiteit van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE), Wageningen University & Research, WICaNem en Inholland University of Applied Sciences. Woody Maijers, programmaregisseur Innovatiepact Greenport West-Holland is lid van de IFAMA Board. Klik hier voor meer informatie.Pin It on Pinterest