Vacature
Programmasecretaris

InnovationQuarter is partner geworden van de Greenport. Dat werd bekendgemaakt tijdens het Jaarevent van de Greenport op 4 juni. Gerbert van der Wal, hoofd Business Development: “Het is voor InnovationQuarter belangrijk verbonden te zijn met het regionale tuinbouwcluster.”

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Het financiert innovatieve bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheid.

Samengevat: InnovationQuarter werkt aan een economisch sterk Zuid-Holland. De Greenport was daarom al een belangrijke gesprekspartner voor InnovationQuarter, vertelt Gerbert van der Wal, hoofd Business Development. Daarbij komt dat de organisatie sinds 1 februari eindverantwoordelijk is voor de Roadmap Next Economy (RNE), waarbij de Greenport ook nauw betrokken is.

De RNE is in november 2016 opgeleverd en schetst via vijf transitiepaden (circulair, energie, digital, next education en next society) een handelingsperspectief voor de regio. De opdracht voor InnovationQuarter is onder meer om voor alle transitiepaden scherp te maken én houden welke programma’s, projecten en systeeminterventies nodig zijn om de ambities van de RNE te realiseren.

Daarbij is de samenhang tussen de transitiepaden een belangrijk aandachtspunt: de RNE is immers een brede, inclusieve agenda. Vandaar dat de Roadmap Next Economy Greenport – die in april werd gepresenteerd – aansluit op de ambities van InnovationQuarter en de RNE, vertelt Van der Wal. “De Roadmap Next Economy krijgt pas echt vorm als je de transitieagenda verbindt met regionale clusters. En voor de tuinbouw is dat de Greenport.”

Publieke onderneming
Dat InnovationQuarter partner is geworden van de Greenport is dus niet meer dan logisch. “Het is voor ons belangrijk verbonden te zijn met het regionale tuinbouwcluster. Want tuinbouw is belangrijk voor het dna van de regio, net zoals bijvoorbeeld de haven dat is.”

InnovationQuarter ondersteunt en stimuleert innovatie; Van der Wal hoopt dan ook dat de organisatie kan bijdragen aan het verder ontwikkelen van de tuinbouwsector. “We helpen ondernemers verder, om zo de regionale economie te versterken. Dat doen we door onder meer te investeren, door partijen te verbinden en door consortia te bouwen en door buitenlandse partijen naar de regio te trekken. Daarbij bieden we toegang tot financiering: we zijn de draaischijf richting onder meer provincie en het rijk.”

De medewerkers van InnovationQuarter zijn dan ook geen consultants die per uur moeten worden afgerekend. Het is immers een publieke onderneming, gefinancierd door onder het ministerie van Economische Zaken, Zuid-Holland, kennisinstellingen en enkele gemeenten. “Zie ons als een externe motor voor innovatie. We zijn een vonk die een vuurtje bij ondernemers aanwakkeren en daarin risico durven te nemen.”

Doing good by doing business
Bedrijven uit de tuinbouw weten InnovationQuarter te vinden. De afgelopen jaren werkten de business developers van InnovationQuarter samen met tal van bedrijven op tal van onderwerpen: van digitalisering tot inhoudstoffen. Maar dat aantal mag best omhoog, vindt Van der Wal.

“Het mooie aan de tuinbouw is dat er veel ondernemers zijn die werken aan vernieuwing, maar tegelijk beslissingen nemen over het hier & nu van hun bedrijf. Daarbij komt dat de sector werkt aan relevante maatschappelijke kwesties, zoals CO2, voeding en restwarmte. Je zou kunnen zeggen dat de tuinbouw al voor een belangrijk deel bezig is met ‘doing good by doing business.”Pin It on Pinterest