Magazine Aan het werk

Schone logistiek en CO2-reductie zal in de toekomst door de Greendeal een steeds belangrijker thema worden, dus ook voor het transport van sierteeltproducten. Verder zorgt het chauffeurstekort in toenemende mate voor uitdagingen in het wegtransport.

 

Het spoor biedt hiervoor een duurzaam en efficiënt alternatief en gelukkig krijgt multimodaal transport steeds meer een invulling in de huidige logistieke ketens. De vraag is: welke goederen kunnen over het spoor en welke stromen moeten vooral via de weg blijven gaan? Daarnaast vraagt vervoer via spoor een andere logistieke mindset en goede (inter-) nationale logistieke afstemming, óók met de klant.

 

Graag nemen het programma NewWays Zuid-Holland, Greenport West-Holland en de VGB u middels een webinar mee in de kansen van vervoer per spoor op donderdag 24 februari 2022. Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de mogelijkheden van spoorgoederenvervoer en samen met u kijken welke trajecten voor de sierteeltbranche het meest interessant zijn om verder te ontwikkelen.

 

U kunt zich tot 21 februari hier inschrijven voor dit informatieve webinar. Klik hier voor meer informatie.

 Pin It on Pinterest