Jaarevent 2023

“Nederland kan een positie innemen in het wereldwijde voedselvraagstuk. Dat hoeft niet altijd met de export van producten, maar dat kan ook met onze kennis, kunde en technologieën.”

Als ontvanger van onze maandelijke Update – en misschien bezoeker van onze evenementen – herkent u bovenstaande zin wellicht als samenvatting van onze strategie Feeding & Greening the Megacities.

Maar nee, de quote is niet van ons. Het is een citaat van Carola Schouten. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd geïnterviewd door het tijdschrift De Boerderij. Aanleiding was het presenteren van de nieuwe visie van LNV. ‘In het stuk staat herhaaldelijk dat Nederland de koppositie moet behouden. Waarom moeten we koploper zijn?’, vroeg de journalist van De Boerderij. “Kringlooplandbouw is een model dat we wereldwijd kunnen exporteren. Daarvoor heb je wel een goede basis nodig in eigen land.” Het lijkt er bijna op dat Carola Schouten ook maandelijks de Greenport Update leest, zo herkenbaar is haar uitspraak.

Toonaangevend en innovatief

In de nieuwe visie van het ministerie van LNV staat de dus term Kringlooplandbouw centraal. Een begrip dat we ook in de tuinbouw kennen. Het gaat om een productieketen waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Hierin is Nederland koploper. En die koppositie moeten we internationaal benutten, aldus de minister.

Zo schrijft ze in het voorwoord van de nieuwe visie: “Dat sterkt mijn voornemen om nu de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Samen. Daar hebben we ook een goede uitgangssituatie voor. Nederland kan de leiding nemen. We zijn een toonaangevend en innovatief landbouwland in de wereld.” Als glastuinbouw mogen we trots zijn op onze ondernemers die deze omslag al een hele tijd geleden in gang hebben gezet.

Nauwe samenwerking met de regio’s

Het zijn niet alleen mooie woorden; het is precies waar de Greenport voor staat. Kijk, zo’n minister willen we graag! En om het mooier te maken: de visie zelf sluit ook nagenoeg naadloos aan bij waarvoor de Greenport staat.
Zo pleit de visie voor verdergaande stappen op het gebied van waterkwaliteit en duurzame energievoorziening (onder meer door aardwarmte en restwarmte uit andere sectoren). Precies de onderwerpen dus waaraan het afgelopen anderhalve jaar partners binnen het regionale tuinbouwcluster zich hebben verbonden, namelijk de WaterAmbitie en het EnergieAkkoord.

De minister pleit bovendien voor een nauwe samenwerking met de regio’s. Met de Greenports dus. Samen kunnen we de (inter)nationale maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. En binnen Greenport Nederland werken de zes regionale Greenports op thema’s aan één landelijke uitvoeringsagenda.

Het laatste schouderklopje dat ik het Greenport-netwerk wil geven op deze plek: op de online vertaling van de nieuwe visie staat één film over één ondernemer. En dat is de ons zeer bekende Ted Duijvestijn, ambassadeur en bestuurslid van de Greenport.

Next Greenport

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar ik durf wel te stellen dat we op de goede weg zijn. Waaraan we sinds enkele jaren hard werken binnen de Greenport, en alle inspiratie, inzichten, feedback en sturing die we krijgen vanuit de Greenboard geven een richting waarmee we vooruit kunnen, en die wordt gedeeld door de landelijke politiek. Dat mag ons niet zelfgenoegzaam maken. Maar een succesje is het wel.

Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportPin It on Pinterest