Vacature
Programmasecretaris

https://www.youtube.com/watch?v=nmz9a1xb0R0 Professor Peter van Bodegom, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit Leiden, verbindt zich gedurende vier jaar voor een dag in de week aan tuinbouw gerelateerde vraagstukken. Dit doet hij binnen de leerstoel ‘Circulaire Internationale Tuinbouwsystemen’, op initiatief van Gemeente Westland. Op donderdag 24 maart ligt Professor van Bodegom zijn leeropdracht tijdens een startcollege in World Horti Center toe. De Nederlandse tuinbouwsector staat voor de uitdaging om volledig circulair te zijn in 2030 én om haar kennis op dit gebied ook wereldwijd te verspreiden. Gemeente Westland wil deze transitie versnellen door prof. Peter van Bodegom een leeropdracht te bieden met tuinbouw gerelateerde vraagstukken. De gemeente vindt de samenwerking met World Horti Center daarin essentieel, vanwege de verbinding die zij heeft met meer dan 120 vooraanstaande bedrijven uit de tuinbouwsector en het platform dat het centrum biedt waar vraagstukken rondom bedekte teelt samenkomen. Onderzoek naar urgente uitdagingen De kern van de leerstoel van professor van Bodegom richt zich op de uitdagingen en de effecten die de mens op de natuur en biodiversiteit heeft. Als ook hoe we transities naar een duurzame samenleving kunnen versnellen door gebruik te maken van het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. Binnen deze leeropdracht wordt het geheel van ‘license to produce’ van een duurzame glastuinbouw in een internationaal kader geplaatst. Dit is in essentie het vertrekpunt van de ambitie ‘Feeding and Greening Megacities’. Aanmelden voor het startcollege Het startcollege vindt plaats op donderdag 24 maart om 15:00 uur in World Horti Center in Naaldwijk. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden via deze link. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. AgriFood Hub Professor van Bodegom is de trekker van de Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability (LDE CfS) AgriFood Hub. De hub brengt de unieke kennis van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen in een aantal onderzoekslijnen voor een duurzame tuinbouwsector. Deze universiteiten zijn nauw verbonden aan de Learning Community WHC, vanuit waar leren, werken, innoveren en onderzoeken optimaal verbonden worden en een academische verbinding wordt gelegd met bedrijven, hbo en mbo.    Pin It on Pinterest