Magazine Aan het werk

Vlak voor de zomer kwam VNO-NCW met een manifest over het vestigingsklimaat in Nederland. “Een grote groep van zo’n 50 gemeenten uit het hele land en regionale en landelijke ondernemersverenigingen maakt zich grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat”, schreef de werkgeversorganisatie. De kop van het bijhorende persbericht luidde: “Ondernemers en gemeenten slaan samen alarm over vestigingsklimaat.”

Het vestigingsklimaat is ook wat ons – Greenport West-Holland – dag in, dag uit bezig houdt, maar dan vanzelfsprekend op regionaal niveau. Zo werken we aan onder meer onderzoek, innovatie, human capital, duurzaamheid en bereikbaarheid. Dat doen we niet alleen, maar binnen de triple helix. Want alleen door samenwerking is het vestigingsklimaat te verbeteren.

Samenwerken vraagt vertrouwen, empathie en kwetsbaarheid. Zeker in netwerken als de Greenport. Mijn gevoel geeft mij vaak de juiste richting aan, alleen niet altijd kan ik volledig afgaan op mijn gevoel. Voor samenwerken in een netwerk moet je namelijk ook anderen mee krijgen in een beweging. Met daarbij niet direct een breed, maar een smal diep draagvlak. Maar wel met het juiste gezamenlijke gevoel: passie is daarvoor ook een basis. 

Terug naar het vestigingsklimaat. Dat wordt bepaald door veel factoren. Het grootste deel is extern, vaak zelfs op grote afstand. Zo heeft de Europese Commissie onder de titel Fit for 55 een pakket beleidsvoorstellen gepresenteerd om het Europese klimaatbeleid in lijn te brengen met de doelstellingen uit de Europese Klimaatwet. Dit zal grote gevolgen hebben voor ondernemers in de regio.

Werken aan het vestigingsklimaat betekent dus: samen de slimste oplossingen zoeken en dan met elkaar, met het juiste gevoel! Graag horen wij ook van u welk gevoel u heeft wat ambities en activiteiten zijn waar u kansen in ziet maar dat niet alleen kan en daarvoor de Greenport mogelijk een helpende hand kan uitsteken. Is nu de juiste timing? En voor wat? 

Dat gaan we dan niet als organisatie alleen oppakken, maar mét partners in onze regio,  en ook samen met de collega-Greenports, met partijen die het juiste gevoel hebben en geven; positieve energie om aan de slag te gaan en naar oplossingen te zoeken en niet barrières te bedenken. En daarbij kijken we niet alleen naar partners in onze regio,  maar ook daarbuiten. Want waar je bedrijf of organisatie ook gevestigd is: een groene, gezonde, gelukkige leef- en werkomgeving heb je op elk plekje in Nederland, Europa en de wereld nodig. En het liefst met een goed gevoel voor iedereen!

Jolanda Heistek
Directeur Greenport West-Holland

 Pin It on Pinterest