Nieuwe Energie

In de Greenport zijn tientallen bedrijven en organisaties actief op het gebied van human capital: het vinden, inspireren, opleiden en behouden van medewerkers. Hun initiatieven zijn verenigd in het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een aantal daarvan werd onlangs gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst voor deelnemers aan het Deelakkoord. Cees de Jong van Lentiz MBO Oostland: “Onze formule is de bedrijven uitnodigen en de vraag stellen: Wat is belangrijk voor uw bedrijf?” 

Op 14 februari 2020 ondertekenden tientallen ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het Deelakkoord is onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondersteunt en verbindt bestaande activiteiten in de regio. Dat gebeurt rond vijf stromen: Werving/Instroom, Ontwikkeling ondernemerschap, Leven Lang Ontwikkelen, Flexibele arbeid en Begeleiden naar arbeidsmarkt.  Dit gebeurt door van elkaar leren en elkaar versterken. Dat was ook het doel van de online bijeenkomst voor participanten, die onlangs werd georganiseerd.

Bedrijven uitnodigen

Er zijn inmiddels meer dan dertig partners van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Hun initiatieven en projecten hebben afgelopen anderhalf jaar ruim 3400 deelnemers bereikt, vertelt programmaregisseur Gerard van Oosten. Een enorm aantal. “Dat bereiken we alleen als we samenwerken en als we blijvende aandacht aan de leercultuur besteden.”

Tijdens de online bijeenkomst op 1 december waren er presentaties van drie initiatieven. Directeur Cees de Jong van Lentiz MBO Oostland trapte af. Hier worden de talenten van morgen opgeleid. Volgens het concept van het hybride leren, is een bedrijfsschool opgezet voor hoveniers en de (agro)logistiek. In februari gaat een opleiding starten voor teeltspecialisten. Voor deze combinatie van leren en werken is samenwerking met het bedrijfsleven essentieel. En die samenwerking gaat goed, vertelde De Jong. Zo zijn er al meer dan 800 bedrijven waar een stage-relatie mee is. “Onze formule is de bedrijven uitnodigen en de vraag stellen: Wat is belangrijk voor uw bedrijf?”

Studenten vinden en binden

Hanneke Bor vertelde over het Project Slim van Greenport West-Holland, Koppert Biological Systems en Duijvestijn Tomaten. In dit project wordt de opleidingsbehoefte bij een aantal bedrijven in de Greenport in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt welke competenties in de toekomst nodig zijn. Deelnemers aan het project zijn verder Inholland, De Haagse Hogeschool en HortiHeroes. Bor: “We richten ons op instroom, opleiden van medewerkers, bevorderen van de leercultuur en samenwerking tussen bedrijven en opleiders.”

Hoe krijgen we studenten van diverse studierichtingen in de tuinbouw? Studenten van technische opleidingen, maar ook studenten met specialisaties als supply chain, sales en marketing kennen de sector nog onvoldoende. Daarom organiseerde HortiHeroes een event voor studenten, en met succes. Vervolgens is gestart met HortiHeroes Students. Fabiënne Gram: “HortiHeroes Students is een platform om hbo- en wo-studenten te verbinden met onze food & flower industrie: we willen in twee jaar twintig studenten in de sector laten landen.” HortiHeroes werkt hierin samen met Handelgroeit, World Horti Center, Glastuinbouw Nederland en AVAG.

Storytelling

Na de presentaties werden de deelnemers verdeeld in een aantal breakout-rooms. Daar spraken deelnemers over wat zou nog meer zou moeten gebeuren op het gebied van human capital. Een verdere verbreding van het concept van het hybride leren naar alle opleidingsniveaus was daarbij een aanbeveling. Een andere de conclusie was dat het productie- en handelscluster meer zou moeten doen aan storytelling, dus: ‘buitenstaanders’ vertellen op welke manier het tuinbouwcluster bijdraagt aan de uitdagingen voor de toekomst.

Hanneke Bor: “De samenwerking en verbinding van al deze partijen genereert energie die we graag met zoveel mogelijk mensen delen. We nodigen daarom iedereen uit om  vraagstukken en ideeën rondom de ontwikkeling van menselijk kapitaal te delen om te kijken met welke partijen aan oplossingen kan worden gewerkt.”Pin It on Pinterest