Jaarplan 2024

Yes, we can!

Sector op koers

Energietransitie. Wie heeft er niet van gehoord? Alleen jammer dat door alle discussies energietransitie soms vervelend, duur en ingewikkeld lijkt. En dat hoeft zeker niet zo te zijn. De oplossing: begin met eenvoudige zaken en probeer slim samen te werken.

West-Holland is een regio waar de economie voor een flink deel afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat komt niet alleen door de haven van Rotterdam, maar ook door de glastuinbouw. Voor het telen van groenten en bloemen in kassen is namelijk veel warmte nodig. Maar de laatste decennia is de tuinbouw goed bezig. En dat is nog zacht uitgedrukt. Het verbruik is al flink ge- daald. In 2040 wil de tuinbouw in de regio West-Holland volledig klimaatneutraal zijn. En daarvoor ligt de sector op koers.

Braafste jongetje van de klas

De tuinbouw krijgt de laatste jaren steeds vaker lof toegezwaaid. ‘Kijk naar de glastuinbouw voor het bereiken van klimaatdoelstellingen’ wordt vaak gezegd in Den Haag. Door zowel links als rechts. Onze aanpak wordt geroemd. Die aanpak bestaat onder meer uit efficiënter gebruikmaken van energie, isoleren van kassen en gebouwen, opslaan van warmte en het zelf opwekken van energie. De tuinbouw is flexibel en innovatief met energie, en slaagt er zo in om verse groenten, bloemen en planten te telen.

We willen u daarmee inspireren. We zijn er bovendien van overtuigd dat veel technieken die nu gebruikt worden in de kassen over niet al te lang ook beschikbaar zijn voor uw woning. We geven u dus een kijkje in de toekomst van uw energie en die van de tuinbouw. En die toekomst is volgens ons rooskleurig: er zijn veel kansen voor verregaande energietransitie. De tuinbouw laat u zien waar die kansen liggen.

Samenwerken

De aanpak van de tuinbouw is rond 1980 gestart met eenvoudige maatregelen, zoals isoleren van de gevels en schermen in de kas.
Ook nu bestaat de aanpak niet alleen uit het toepassen van nieuwe technieken op het eigen bedrijf. De tuinbouw is namelijk sterk in samenwerken. Dat zit, zeg maar, in de genen van de sector. Tuinders werken van oudsher samen, zoals in de teeltvernieuwing en bij de afzet van de producten. Nu werken ze ook samen in energietransitie.

Zo stijgt het aantal coöperaties dat een aardwarmtebron exploiteert. Vaak wordt ook samengewerkt met – zoals dat heet – de bebouwde omgeving. Er zijn inmiddels honderden huizen die verwarmd worden door tuinbouwondernemers. Een voordeel voor beide partijen, ook financieel. Met deze uitgave willen we u laten zien hoe samenwerking binnen de tuinbouw op het gebied van energie eruitziet. Die aanpak mag wat ons betreft de komende jaren groeien als een ‘olievlek’.

Yes, we can!

We hebben nog tot 2050 de tijd om aan een klimaatneutrale samenleving te bouwen. Die weg is nog lang, maar elke reis begint met een eerste stap. Bedrijven in de glastuinbouw hebben die eerste stappen al gezet en zelfs hun ambitie uitgesproken om al in 2040 als een van de eerste sectoren in Nederland klimaatneutraal te zijn.

Wat u kunt doen om bewuster met energie om te gaan? Waarom wachten met de eerste stappen als de technieken er zijn, het op langere termijn geld oplevert en beter is voor het milieu? Soms helpen anderen u op weg. Een woning- bouwvereniging bijvoorbeeld, een energiebedrijf of het energieloket van uw gemeente.

Dus trek de stoute schoenen aan en informeer naar de mo- gelijkheden. De tuinbouw is daarbij graag partner in grotere projecten vanuit de overtuiging dat we de (energie)doelen bereiken als we dat samen oppakken.

Tot snel!

Hoe Lans Tomaten energie levert aan het netPin It on Pinterest