Magazine Aan het werk

Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de aanvraag voor een Learning Community goedgekeurd. Dat betekent dat het project gedurende twee jaar een financiële bijdrage krijgt van de MRDH en vier jaar van gemeente Westland. Doel van de Learning Community is de realisatie van een samenwerkingsomgeving waarin onderwijs en onderzoek (WO, HBO, MBO)  en bedrijven nauw met elkaar samenwerken aan innovatievraagstukken. Het gaat hierbij om onderzoekend leren zowel voor studenten in initiële opleidingen, als voor bestaand personeel (leven lang ontwikkelen). Vanuit dit project zal er worden samengewerkt met de Human Capital Agenda (Greenport West-Holland). Thuisbasis wordt het World Horti Center, partners zijn LDE, Inholland, Lentiz, WHC en Greenport Horti Campus als penvoerder.Pin It on Pinterest