Jaarevent 2023

Nieuw Reijerwaard sluit zich aan bij Greenport West-Holland. Het bedrijventerrein op de grens van Barendrecht en Ridderkerk – gericht op agro, vers en food logistiek – wil samenwerken op het gebied van onder meer internationalisering en energie, vertelt directeur Arie Schippers. “Nieuw Reijerwaard wordt het meest duurzame bedrijventerrein van Europa.”

De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is een samenwerking van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Zij hebben in 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht, met als opdracht de ontwikkeling van een bedrijventerrein van bijna 100 hectare. Eind 2027 moet het hele gebied gerealiseerd zijn.

Nieuw Reijerwaard grenst aan bedrijventerreinen BT Oost in Barendrecht en Verenambacht in Ridderkerk. De forse uitbreiding van beschikbare oppervlakte biedt ruimte en mogelijkheden aan logistieke bedrijven en verwerkingsbedrijven om groeiplannen te realiseren.

Het gebied richt zich met name op logistieke bedrijven en verwerkingsbedrijven in de agro, vers en food. Niet vreemd, want dit gebied is de standplaats van koplopers in de AGF-logistiek. Veel van die ondernemingen zoeken plaats voor nieuwe vestigingen.

Inmiddels is de eerste 12 hectare verkocht. Zo werd onlangs bekend dat Bakker Barendrecht er een tweede distributiecentrum zal bouwen. En Van Gelder groente & fruit bouwt op Nieuw Reijerwaard een nieuwe hoofdvestiging (afgelopen jaar was de Greenboard van de Greenport nog op bezoek bij de huidige hoofdvestiging). Schippers: “Er wordt dus nu al volop gebouwd.”

Elkaar versterken

Schippers hoopt via de Greenport het netwerk te verbreden en in contact te komen met bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe locatie. Maar acquisitie – en een groot netwerk – is zeker niet de enige reden voor Nieuw Reijerwaard om zich bij de Greenport aan te sluiten, vertelt Schippers. “We kunnen elkaar versterken en aanvullen. Zo kunnen we samen stappen zetten om de gehele Greenport-regio nationaal én internationaal beter op de kaart zetten.”

Bovendien zoekt Nieuw Reijerwaard verbinding op andere belangrijke Greenport-thema’s. Een goed voorbeeld daarvan is energie. Nieuw Reijerwaard is een van de ondertekenaars van het Greenport EnergieAkkoord, en is zeer actief op het gebied van energietransitie. Schippers: “Nieuw Reijerwaard wordt het meest duurzame bedrijventerrein van Europa.”

Onlangs heeft het gebied een overeenkomst getekend met ENGIE voor de komende 25 jaar. Kern van de overeenkomst is productie, gebruik en levering van alternatieve energiebronnen, zoals wind, zonneweides en aardwarmte. “En we onderzoeken de mogelijkheid een eigen gelijkstroom-netwerk aan te leggen. Ook de openbare verlichting kan daarop worden aangesloten.” Ingrid Voit (ENGIE), de consessiemanager Nieuw Reijerwaard, zal op het jaarevent van de Greenport op 4 juni een ‘kijkje in de keuken’ geven.

 

Verbinding A15 en A16

Ook op andere onderwerpen toont Nieuw Reijerwaard zich een voorloper. Zo wordt mobiliteit duurzaam ingericht, onder meer met elektrotrekkers en veel aandacht voor openbaar vervoer. En ook op het gebied van werkgelegenheid heeft het gebied concrete actieplannen.

Schippers: “Het parkmanagement telt drie pijlers. De energietransitie is er daar één van. De tweede is het ’traditionele’ parkmanagement, dus beveiliging, wegwijzers etc. En de derde is een sociaal component. Zo werken we samen met de gemeente aan het creëren van banen op vmbo- en mbo-niveau.” Op dit laatste punt ligt ook de aansluiting met de Greenport Horti Campus (Innovatiepact Greenport)..

Voor logistieke bedrijven is vooral de bereikbaarheid een belangrijk issue. Daarom wordt gewerkt aan het verbeteren van de verbinding met de A15 en A16 i.s.m. met de Provincie Zuid-Holland. “Nieuw Reijerwaard wordt een écht toekomstgericht bedrijventerrein.”Pin It on Pinterest