Magazine Aan het werk

In Nieuwsuur is er deze periode weer veel aandacht voor de energietransitie. Het gaat over het SER-advies betreffende biomassa en over de waterstofplannen van Timmermans. Ik mis bij die onderwerpen dan meestal de nuance die je in de praktijk en in de regio wel tegenkomt. Bij biomassa is dat de import van pellets versus het gebruik van resthout en snoei-afval. Biomassa, nu goed voor meer dan 50% van onze duurzame energie, wordt nu dus weer uitgefaseerd. Waar komt dán onze duurzame energie vandaan? Er wordt genoemd dat geothermie nog in de kinderschoenen staat en de eerste 10 jaar nog geen rol van betekenis kan spelen. Hoe anders is dat in de glastuinbouw waar onlangs in Tinte met succes geboord is en diezelfde boor nu bij Trias II weer de grond in gaat.

Greenport West-Holland werkt aan haar route naar klimaatneutraal. Dat is een pad van 20 jaar waar nog regelmatig bijgestuurd zal worden. Sommige delen gaan snel, maar soms blijf je ook langer op een plaats en ga je niet vooruit. De route wordt nu wel uitgestippeld en geothermie plus de warmtenetten in Westland, Oostland en Tinte/Vierpolders zijn daarbij een belangrijke basis en ook ‘no regret’. 

De marktomstandigheden in energie en het beleid van de rijksoverheid op ODE en externe CO2 vertragen nu de start op de route naar klimaatneutraal. Die marktomstandigheden kunnen veranderen, zo weten tuinders als geen ander, en ook de overheid is gehouden om knelpunten op te lossen die de route naar minder CO2-emissie in de weg staan. Kiezen voor zekerheid op de lange termijn is daarom altijd een optie voor ondernemers. Alleen daarom al is het verstandig om de gebiedsuitwerking Glastuinbouw volgens afspraak in het Klimaat en EnergieAkkoord eind 2020 klaar te hebben. Een concept daarvoor is opgesteld en dit najaar spreken we u daarover graag.

De evaluatie van ons EnergieAkkoord uit 2017 is afgerond en geeft een positief beeld met een aantal verbeterpunten. Ook gaven de meesten van u aan dat een vervolg gewenst is. De stuurgroep heeft de resultaten van de evaluatie vastgesteld en gevraagd om een voorstel voor een vervolg in 2021 op te stellen. De uitvoering, realisatie en monitoring van de gebiedsuitwerking glastuinbouw vormen daarin de rode draad. U zult als stakeholder de komende periode ook benaderd worden voor uw mening en suggesties hierover.

Hoewel de sector gelukkig weer opkrabbelt van de effecten van de coronacrisis laat het nog diepe sporen na bij veel bedrijven. We blijven deze vakantie allemaal wat dichter bij huis en hopen dat een nieuwe golf van besmettingen uitblijft. Ik wens u een gezonde en goede zomer toe.

Nico van Ruiten
Programmaregisseur Pin It on Pinterest