Jaarevent 2023

Onlangs werd de Gebiedsverkenning Westland opgeleverd. In het bijhorende werkboek staan tal van acties om het gebied verder te versterken door een betere inrichting. Momenteel wordt onderzocht of zo’n Gebiedsverkenning ook voor het Oostland moet worden opgesteld.

Etwin Grootscholten is de kwartiermaker voor de Gebiedsverkenning Oostland, in opdracht van de Greenport West-Holland. Hij spreekt deze periode met tal van stakeholders in de regio, zoals ondernemers en beleidsambtenaren. Onderwerp van gesprek is of er behoefte is aan een integrale aanpak van de inrichting van het Oostland.

Grootscholten: “Een Gebiedsverkenning gaat over het hele gebied, en over alle mogelijke oplossingen: infrastructuur, vervoer, water en woningbouw, om maar enkele voorbeelden te noemen. Per oplossing staat aangegeven welke partij ervoor verantwoordelijk is en welke acties moeten worden ondernomen. Overigens gaat een Gebiedsverkenning niet alleen om economie, maar ook om de menselijke maat, sociale omstandigheden en cultuurhistorische aspecten.”

Als er inderdaad een Gebiedsverkenning Oostland komt, dan zal de tuinbouw daarin een prominente rol krijgen, vertelt Grootscholten. “De tuinbouw speelt een zeer prominente rol in de economie van de gehele regio. Hetzelfde was het geval bij de Gebiedsverkenning Westland. Daar zijn we eerder mee gestart, omdat de inrichting van Westland een stuk complexer is. De Gebiedsverkenning leidde daar tot acties op het gebied van markt (verantwoordelijke: de Federatie Vruchtgroente Organisaties), herstructurering (verantwoordelijke: de Rabobank) en ruimte & infrastructuur (verantwoordelijke: de provincie Zuid-Holland i.s.m. de gemeente Westland). Dit onder de paraplu van de Coalitie HOT.”

Op basis van de gesprekken met de stakeholders maakt Grootscholten een pre-verkenning. Deze is de komende weken gereed. Binnenkort besluiten Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland of er voldoende behoefte is aan een definitieve Gebiedsverkenning met bijhorend Werkboek.Pin It on Pinterest