Magazine Aan het werk

De maatschappij stelt allerlei vragen en eisen aan de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. De huidige systemen kunnen daar maar beperkt oplossingen voor bieden. Een omslag naar een gezond en veerkrachtig land- en tuinbouwsysteem is daarom gewenst. In het nieuwe project AGROS wordt onderzocht hoe techniek kan helpen bij deze omschakeling. Dit project sluit aan bij de digitaliseringsagenda van het Innovatiepact van de Greenport. De Greenport West-Holland is daarom een van de samenwerkingspartners. Lees verder op de website van WURPin It on Pinterest