Vacature
Programmasecretaris

Met reststromen van planten en bloemen zijn waardevolle producten te maken, zoals Bloempapier of kleurstoffen. Dat blijkt uit het rapport ‘Nuttig gebruik van ‘Corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten’, dat vrijdag 17 september werd overhandigd aan Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), Albert Abee (wethouder Westland), Adri Bom (voorzitter Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland, SIGN) en Jolanda Heistek (programmadirecteur Greenport West-Holland). De overhandiging vond plaats in Honselersdijk.

Aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van corona in maart 2020. De vraag naar bloemen en planten daalde dramatisch, doordat de export stilviel door het sluiten van de grenzen. Een grote stroom kwalitatief goede planten en bloemen bleef daardoor achter op de kwekerijen. Daarom namen Greenport West-Holland en SIGN het initiatief voor een onderzoek naar hoe deze reststromen ‘gevaloriseerd’ (tot waarde gemaakt) kunnen worden, met als doel dit ook na de lockdown te kunnen doen en daarmee te komen tot nieuwe verdienmodellen.

In het onderzoek door laboratorium VARTA werden twintig grote sierteeltgewassen onderzocht, en dan met name de plantinhoudstoffen. Dit leidde tot enkele nieuwe producten, zoals verschillende soorten bloempapier; dat papier kan weer door het eigen bedrijf of door de sector gebruikt worden. Hiervoor zijn bij verschillende kwekers vezels verzameld; van deze vezels is papier gemaakt. Het rapport dat werd overhandigd, is op een papiersoort gedrukt wat voor 20% uit reststromen van verschillende bloemen is gedrukt; aan de geur van het papier is de herkomst nog ruiken. Een consortium werkt aan het door ontwikkelen van dit product.

Bekijk de foto’s van de overhandiging

Met een aantal kwekers wordt nog overlegd over de ontwikkeling van andere nieuwe producten. Daarnaast zorgde het onderzoek ervoor dat bij deelnemende bedrijven op een andere manier wordt gekeken naar hun producten en productieprocessen. Zo zijn enkele kwekers gaan experimenteren met voedselveilige kweek van bloemen, waarmee de ontwikkeling van bijproducten veel meer mogelijkheden krijgt. Biobased Greenport West-Holland en VARTA begeleiden kwekers in de doorontwikkeling van nieuwe producten. Voorbeelden daarvan zijn kleurstoffen uit gerbera’s of celosia, en 3D-printen met biocomposieten van lelievezels. SIGN start ook een vervolgonderzoek naar vezelopslag bij tuinbouwondernemingen. “Blijf niet broeden op een idee maar deel het. De overschotten zijn er nu. Samen komen we verder, met respect voor ieders businessmodel”, aldus de onderzoekers.

Innovatieve tuinbouw

Meinder Stolk, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter Greenport West-Holland: “Hoewel uit nood geboren, levert dit onderzoek nu een prachtige bijdrage aan het doel dat we met elkaar hebben afgesproken: 100% circulair in 2050. Zeker omdat het niet alleen concrete producten heeft opgeleverd, maar het ook heeft gezorgd voor meer samenwerking, kennisdeling en andere experimenten. Het toont wederom aan hoe innovatief onze tuinbouw is.”
Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland: “Dit onderzoek levert waardevolle gewasinformatie die terug is te vinden bij de documenten op www.bioboost-platform.com.”

Over het onderzoek

Het onderzoek werd gefinancierd door provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en gemeente Westland. Greenport West-Holland is de samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen: samen zetten ze zich in voor een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. SIGN werkt aan strategische innovaties voor een vitale sector die bijdraagt aan maatschappelijke opgaven, door het bijeenbrengen en toepassen van nieuwe kennis.Pin It on Pinterest