Vacature
Programmasecretaris

Duurzame energie staat volop in de belangstelling. Binnen Greenport West Holland wordt al flink wat duurzame warmte geproduceerd en worden dit jaar nog nieuwe projecten gestart. Twee partners van het EnergieAkkoord houden op 17 september open dag. Voor u een uitstekende mogelijkheid om nader kennis te maken met geothermie in de praktijk. De Open Energiedag sluit aan op de Week van de Aardwarmte, die op maandag 12 september start.

Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 17 september kunt u van 10.00 – 14.00 uur een bezoek brengen aan twee aardwarmtelocaties van Trias Westland en Aardwarmte Vogelaer. De rondleidingen worden gedurende de hele openstelling verzorgd.

Trias Westland (Lange broekweg 70, Naaldwijk)
Tijdens een rondleiding op de aardwarmtelocatie van Trias Westland wordt getoond hoe aardwarmte meer dan 245 hectare glastuinbouw, de bloemenveiling en 345 woningen in Liermolen in het Westland van duurzame warmte voorziet.
U wordt aangeraden zich vooraf aan te melden voor deze rondleiding via deze link.

Aardwarmte Vogelaer (Wateringseweg, 76 Poeldijk)
In Poeldijk worden bezoekers van 10.00 – 14.00 uur hartelijk ontvangen op het terrein van aardwarmteproject Vogelaer met zicht op de installatie. Medewerkers en afnemers vertellen over het gehele proces van de winning van aardwarmte aan de hand van informatieborden en foto’s.

 Pin It on Pinterest