Nieuwe Energie

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

De verhouding overheid-bevolking is een ingewikkelde, zelfs in ons beschaafde polderland. Want burgers zijn redelijk vrij in hun doen en laten. Maar mag de overheid ze desondanks vragen, stimuleren of zelfs dwingen gezond te leven? En voordat u antwoord geeft, bedenk dan: een ongezonde levensstijl kost de maatschappij veel geld. Dus is hier sprake van betutteling of van gezond beleid? Zegt u het maar.

Hoe dan ook: we zijn er allemaal van overtuigd dat een gezonde en gelukkige bevolking een goede zaak is. Financieel, ethisch, maatschappelijk enzovoorts. De overheid kan dat echter niet alleen. Daarvoor is dus ook de bevolking, U, de buurman en buurvrouw en ik aan zet. En in die samenwerking kunnen beide partijen wel een steuntje in de rug gebruiken.

En dat steuntje, dat kan het tuinbouwcluster zijn. Want de ondernemers in de tuinbouw maken en handelen in producten die goed zijn voor lijf en leden, en zijn plezierige werkgevers. Gezondheid & Geluk is in ons cluster dus geen holle term: het is wat we doen, dag in, dag uit. Daarmee is de tuinbouw dus niet alleen een economisch onderdeel van onze samenleving, maar ook een maatschappelijk partner. We zijn ‘Partners van de samenleving’ bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Anders gezegd: we verdienen niet alleen geld (meestal), maar dragen ook daadwerkelijk iets bij aan het leven van de wereldbevolking.

Wat is onze ambitie?

U zult denken: wat een ronkend begin van een column van Jolanda. Maar dat doe ik met een reden. Zowel binnen als buiten het cluster bestaat de neiging om vooral naar de economie te kijken. Bijvoorbeeld als het gaat om energie. Hoe vaak heeft u niet gehoord: laat ze die tomaten in Spanje telen, daar schijnt de zon gratis. Een opmerking met weinig realiteitszin. En een opmerking die negeert dat de tuinbouw meer is dan een koude rekensom.

Hoe kunnen we de maatschappij nóg beter laten zien wat we bijdragen aan de gezondheid & geluk? Dat gebeurt op veel manieren en plekken. Zo is er jaarlijks Kom in de Kas en de Dutch Food Week, zijn er verschillende campagnes en zijn veel partijen actief met communicatie zoals Eatthis (https://eatthis.info/). Stuk voor stuk goede initiatieven.

Maar waarom doen we dat? Wat is daarin onze ambitie? Met die vraag worstelde de Greenport de afgelopen jaren. Hoe omschrijf je wat je bijdraagt aan de maatschappij, en hoe kunnen zo veel mogelijk partners daarbij aanhaken?

Daarvoor lanceerden we onlangs ons Ambitiedocument Gezondheid & Geluk. “Het Nederlandse tuinbouwcluster is een partner van de samenleving bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en geluk”, staat daarin te lezen. “De vernieuwing, kennis, innovatie en het ondernemende karakter van het cluster worden ingezet om deze maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

Samenwerken

Het ambitiedocument is de eerste stap naar een actieprogramma. Doel daarvan is dat we onze bijdrage aan de samenleving verder vergroten. Daarvoor hebben we partners nodig. Om te beginnen de overheid – de gemeenten, provincies en ook het Rijk. Ondernemers kunnen namelijk veel zelf, maar hebben af en toe steun nodig, bijvoorbeeld financieel voor de eerste stap het pionierswerk. U weet wel: samen kom je verder.

Daarnaast zou het goed zijn als zoveel mogelijk ondernemers onze ambitie overnemen. Niet alleen omdat het fijn is als een document zo vaak mogelijk wordt gedownload en gelezen, maar vooral omdat het goed is als iedereen in het cluster zich bewust is van onze maatschappelijke plek en verantwoordelijkheid. Want samen, als partners, maken we de samenleving gezonder én gelukkiger.Pin It on Pinterest