Magazine Aan het werk

In de komende jaren zal de glastuinbouw een transitie doormaken naar de circulaire economie. Wageningen Universiteit & Research (WUR) heeft enkele knelpunten gedefinieerd die grote kansen bieden voor partijen in de sector. Doel is samen de weg te banen voor de overgang naar een efficiënte, schone en verbonden glastuinbouw. Daarom zoekt WUR partners om te participeren in een publiek-private samenwerking. De Greenport West-Holland zal met de WUR samenwerken vanuit het Biobased en Plastic programma.

In dit project wil WUR onder andere nieuwe waardecreatie mogelijk maken door nieuwe scheidingstechnieken; circulaire oplossingen ontwikkelen voor huidige in- en uitgaande stromen van kunststoffen, waaronder herontwerp van producten; chemische meststoffen vervangen door organische meststoffen; innovatieve oplossingen ontwikkelen voor CO2 bemesting, en veen vervangen door andere biobased vezels.

Het doel van het project is knelpunten in de transitie samen om te zetten in kansen voor partijen uit de sector. Het resultaat zal een serie van oplossingen zijn die door de industriële partners gelijk kunnen worden toegepast, en een gedeeltelijk herontwerp van het productiesysteem, zodat circulariteit kan worden gerealiseerd. Daarnaast wil WUR een circulair demobedrijf of living lab bouwen, waarin de gecombineerde vindingen kunnen worden getoond.

WUR roept partners op die willen investeren in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor een circulaire glastuinbouw. Er wordt 50% financiering door het Ministerie van Landbouw voorzien. Een 25% Cash en 25% In Kind eigen bijdrage is noodzakelijk vanuit de partners.
Meer informatie: Wouter Verkerke.Pin It on Pinterest