Nieuwe Energie

Het programma van het seminar ‘Biobased bouwen en huisvesten’ is bekend. Tijdens dit gratis seminar op het Floriade-terrein ziet u een serie korte pitches van experts op het gebied van biobased bouwen. Na elke pitch is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de lunch ontvangt een plattegrond met daarop voorbeelden van biobased bouwen op het Floriade-terrein.

De presentaties worden gegeven door:

  • Rob van Hove (DioR Bouw) is winnaar van de challenge van Floriade en ministerie van LNV voor een betaalbaar en modulair bouwsysteem met reststromen uit de tuinbouw
  • Marjanne Cuypers is architecte en ontwikkelde Blueblocks, bouwmateriaal uit zeewier, onder meer te zien in The Natural Pavilion
  • Wessel van Dorst (LNV/WUR) verdiept zich in beleidsinstrumenten om biobased bouwmaterialen te bevorderen en belicht de mogelijkheden om carbon credits in te zetten voor biobased bouwen
  • Gert-Willem van Mourik (provincie Zuid-Holland) geeft aan hoe de provincie de transitie naar circulair en biobased bouwen bevordert
  • Peter Oei (LNV / SIGN) toont de kansen voor het gebruik van mycelium in gebouwen

Programma

11.00 Ontvangst
11.15 Welkom
11.20 Start programma
12.15 Afsluiting, walking lunch, wandeling over Floriade-terrein (met een toelichting bij de objecten door de betrokken experts)

Aanmelden

U kunt zich gratis online aanmelden voor het seminar. U dient wel zelf voor een entreekaart voor de Floriade te zorgen (bekijk de webshop van de Floriade).

Inspiratieweek Biobased bouwen & huisvesten

Het seminar is onderdeel van de inspiratieweek Biobased bouwen & huisvesten van 30 mei tot 2 juni. Deze week wordt georganiseerd door Greenport West-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN).

 Pin It on Pinterest