Jaarevent 2023

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) maakt nu 1,4 miljoen euro cofinanciering vrij en versnelt daarmee de vorming van regionale campussen, zoals Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen en Inno-Labstructuur op het Dutch Innovation Pak in Zoetermeer. Daarnaast werkt MRDH samen met InnovationQuarter (IQ) aan het opzetten van een regionaal campusnetwerk. De projecten ‘Digital Greenhouse’ en ‘Fossielvrije Glastuinbouw’ worden uitgerold op de campus van het Horti Science Parc in Bleiswijk.

Het type campus waar het hier over gaat, is geen universiteitsterrein waar studenten en docenten wonen en leren maar een fysieke plek waar onderwijs en bedrijven samenkomen rond een bepaald thema bijvoorbeeld de energietransitie in de tuinbouw of digitalisering in de maritieme sector. Deze campussen zijn gericht op MBO/HBO studenten: 74% van het totaal aantal studenten in de regio is MBO/HBO student en zij zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de banen in deze regio. Deze groep studenten is dus van groot belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie.

Een regionale campus is de plek waar deze talenten van de toekomst samenwerken met het bedrijfsleven om te komen tot innovaties en transities. Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken hier samen aan een betere aansluiting van de opleidingen op de nieuwe arbeidsmarkt en daarmee aan het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. Zo maken zij de regio klaar voor de toekomst en dragen bij aan de regionale economie.

Campusontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor zowel de MRDH als IQ, de uitvoeringsorganisatie van de Roadmap Next Economy (RNE). In de RNE zijn meerdere transitiepaden omschreven waarvan de werkgroep Next Education zich specifiek richt op campusontwikkeling.

De vijf regionale campussen die nu een bijdrage ontvangen zijn:

  • Horti Science Park in Lansingerland
  • Kennis- en innovatiecampus Equestrum in Midden-Delfland
  • Maritiem Onderwijs- en Innovatiecentrum (MOIC) in Schiedam
  • Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen
  • Inno-Labstructuur op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer


Pin It on Pinterest