Jaarevent 2023

Alleen met slimme logistiek kan de regio haar internationale toppositie behouden, of zelfs verstevigen. Daarom wordt momenteel onderzocht hoe de agrologistiek verbeterd kan worden, onder meer op het gebied van profilering bedrijfsterreinen, vertelt Nick van den Berg van Rotterdam Food Cluster. 

“Dit is de meest complete food & flower-regio ter wereld”, vertelt Nick van den Berg van Rotterdam Food Cluster, partner van de Greenport en lid van het programmateam. “Dat is niet alleen het resultaat van de productie en de kennis in deze regio, maar ook door onze sterke logistieke infrastructuur. De  aanwezigheid van de haven is cruciaal voor de vele topsectoren in onze regio, waaronder de tuinbouw en de agro.”

In 2016 deed Buck Consultants International samen met Posad en FlorPartners, in opdracht van de Greenport onderzoek naar een specifiek onderdeel van de logistiek: de bereikbaarheid en het ontwikkelperspectief van de regionale agrologistieke bedrijventerreinen. Van tien agrologistieke bedrijventerreinen werd de kwaliteit bepaald en werd de toekomst in kaart gebracht: welke ontwikkelingen zijn relevant, wat is de marktprognose en hoe kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van acquisitie, positionering en promotie? Teamcoördinator Logistiek Coen Meijeraan (Royal FloraHolland) heeft dat onderzoek gecoördineerd namens Greenport West-Holland.

Een samenhangend, logistiek systeem

Het eerste onderzoek naar agrologistiek was een succes, vertelt Van den Berg. Zo wordt sindsdien beter samengewerkt tussen de bedrijventerreinen, en kreeg Nature’s Pride op basis van het onderzoek goedkeuring uit te breiden.

“Wat goed naar voren kwam in het onderzoek, was dat onze regio echt een samenhangend logistiek systeem is. Een gebied waar vrachtwagens kriskras door de regio rijden, van bedrijventerrein naar bedrijventerrein: via A naar B naar C, en vervolgens rijden ze door naar bijvoorbeeld Rusland.”

Alle reden om de bedrijventerreinen zelf beter onder de loep te nemen: welk terrein is sterk in welk onderdeel van de agrologistieke keten, hoe kan dat versterkt worden, en wat zijn toekomstige ontwikkelingen?“ Als we de infrastructuur van de regio willen versterken, dan moeten we ervoor zorgen dat verse producten zo snel mogelijk van producent bij eindafnemer komen.”

Internationale profilering

Daarom doet Buck Consultants International momenteel een vervolgonderzoek naar agrologistieke bedrijventerreinen, dit keer in opdracht van Rotterdam Food Cluster, met in de stuurgroep onder meer enkele gemeenten, de provincie en Royal FloraHolland. Over enkele weken wordt de eerste versie van dit onderzoek opgeleverd.

“Doel van dit tweede onderzoek is enerzijds benoemen welk bedrijventerrein welk profiel heeft. Zo is het ene terrein sterk in bloemen en fruit, en het andere in verwerking en handel. Het onderzoek moet aantonen hoe complementair de bedrijfsterreinen zijn en met elkaar die krachtige agrologistieke regio vormen die ons uniek maakt in de wereld. Dat profiel moeten we vervolgens gebruiken voor de internationale marketing.”

Daarnaast staat het onderzoek in het teken van technologische en duurzame oplossingen. Smart Logistics maakt daar een onderdeel van uit. Kan bijvoorbeeld door betere uitwisseling van data tussen vervoerders voorkomen worden dat vrachtwagens deels leeg van A naar B rijden? “Blockchain zou daarvoor een oplossing kunnen zijn, want die technologie maakt het mogelijk dat je aangeeft wat je wél en wat je niet deelt met wie.”

Meerwaarde door samenwerking

Dat raakt de kern van het onderzoek naar agrologistiek: een verdere versteviging van de internationale toppositie van de regio is afhankelijk van samenwerking, onder meer tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Van den Berg: “Het mooie is: door samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van informatie-uitwisseling, creëer je een meerwaarde voor alle partijen, en dus voor de regio.”Pin It on Pinterest