Magazine Aan het werk

Biobased Greenport West-Holland gaat nauw samenwerken met Circular Biobased Delta (CBBD). Binnenkort sluiten beide organisaties een partnership. CBBD is, net als de Greenport, een netwerkorganisatie maar dan specifiek voor circular biobased. CBBD is een samenwerking van provincies, bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Naast het voeren van een lobby in Den Haag en Brussel, steunt het bovenregionale initiatieven die zich richten op het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie, de bouw en de verpakkingsmaterialen.Pin It on Pinterest