Jaarevent 2023

De glastuinbouw staat aan de vooravond van een aantal enorme stappen in de energietransitie. Vooral de komst van open warmtenetten zal een grote impuls betekenen. De overheid kan die ontwikkelingen versnellen door ondernemers en initiatieven te ondersteunen, onder meer op het gebied van vergunningen, het ondersteunen van concrete business cases en zelfs het faciliteren van een open infrastructuur. Dat was de belangrijkste boodschap van de Meet & Greet Energie en Innovatie van Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Energie is daarbij een van de speerpunten. Ook voor Pijnacker-Nootdorp is energie een belangrijk thema: zo loopt in die gemeente een aantal baanbrekende geothermie-projecten.

Op woensdag 13 december vond de derde Meet & Greet Energie en Innovatie van de Greenport en Pijnacker-Nootdorp plaats. De bijeenkomst in het bestuurscentrum in Pijnacker telde 125 bezoekers. Daarvan was ruim de helft ondernemer. Een signaal dat er binnen de tuinbouw een groeiend bewustzijn is dat op termijn afscheid genomen moet worden van fossiele brandstoffen.

Vraag en aanbod

De Meet & Greet bestond uit een aantal pitches waarbij sprekers elk vanuit een andere invalshoek keken naar de energietransitie. Zo vertelde onderzoeker Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw over onderzoek naar energiebesparing tijdens de teelt, en Etwin Grootscholten van provincie Zuid-Holland over welke rol de energietransitie krijgt binnen de modernisering en herstructurering van de glastuinbouw in het Oostland.

Edwin Valkenburg van AgroEnergy ging in op de verhouding tussen vraag en aanbod bij de realisatie van open warmtenetten. “Een commerciële partij zal geen warmtenet aanleggen als er niet voldoende vraag en aanbod is.” De overheid kan een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het aantrekken van investeerders. Leon Ammerlaan van potplantenkwekerij Ammerlaan TGI, koploper op het gebied van aardwarmte, riep overheden op om het proces voor vergunningen te vereenvoudigen.

Eerste stappen gezet

Han Weber (gedeputeerde Duurzaamheid van Zuid-Holland) en Bob van der Deijl (wethouder economie Pijnacker-Nootdorp, bestuurlijk ambassadeur Energie van de Greenport) erkenden dat de overheid actiever kan bijdragen aan de energietransitie in de glastuinbouw. Weber: “De eerste stappen zijn gezet: zo is er een Warmteparticipatiefonds van 90 miljoen en zal warmte worden geleverd aan Leiden. Maar het is net domino: dit zijn de eerste stenen.” Van der Deijl: “Ondernemers namen altijd het voortouw in de energietransitie. Nu is het tijd dat overheden hun rol pakken. Geothermie speelt daarbij een cruciale rol.”

Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Economie van Zuid-Holland, tevens voorzitter van de Greenport) gaf aan dat samenwerking essentieel is. Samenwerking tussen overheden en ondernemers, maar ook tussen verschillende aspecten van de toekomst van de glastuinbouw, zoals herstructurering, modernisering en productie. “Die samenwerking is nodig om een circulaire tuinbouw te kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn kennisontwikkeling en innovatie belangrijk aandachtspunten, net als slim ruimtegebruik.”

 

Klik hier voor meer foto’s van de Meet & Greet.
Klik hier voor de presentatie van de Meet & Greet.
Klik hier voor de video Warmterotonde Zuid-Holland.

(Foto’s: Cok van den Berg)Pin It on Pinterest