Energie Dashboard

Er zijn veel goede, inspirerende voorbeelden van biobased oplossingen. Die staan verzameld op de website Bioboost-platform.com. Eén daarvan is het onderzoek naar jam gemaakt van rest-puntpaprika’s. Onderzoeker Bart van Droogenbroeck van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO): “Onder meer door de coronacrisis is er steeds meer vraag naar lokale producten.” 

Hoe kwam het onderzoek tot stand?

“Een Vlaamse teler van puntpaprika’s zocht een oplossing voor kromme en misvormde puntpaprika’s. Die klasse 2-puntpaprika’s werden namelijk weggegooid. ILVO is al tien jaar actief met het verwaarden van reststromen uit de agro-voedingsketen, en kort daarvoor was ook het Interreg-project Food From Food gestart. Een onderzoek naar de mogelijkheden van rest-puntpaprika’s paste daar dus goed bij.”

Wat hebben jullie onderzocht?

“Puntpaprika’s van klasse 2 hebben eigenlijk dezelfde kwaliteit en smaak als paprika’s van klasse 1. Alleen door hun vorm zijn ze niet geschikt voor de versmarkt. Ze zijn wél geschikt om er bijvoorbeeld jam van te maken. Daarvoor hebben we samengewerkt met een eenmansbedrijf uit de regio dat ook van andere lokale producten jam maakt: Zoete Potjes. En het bleek inderdaad mogelijk confituur te maken van puntpaprika’s. Alleen het opschalen is een niet zo evidente stap.”

Wat bedoelt u daarmee?

“De schaalbaarheid blijkt lastig. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van de puntpaprika’s. Ze worden niet jaarrond geteeld en het volume is eigenlijk te klein. Daardoor is het moeilijk een bedrijf te vinden dat op grotere schaal jam kan produceren van de puntpaprika’s. Daarop loopt een mogelijke business case vast, en dat is jammer. Want er is onder meer door de coronacrisis wel steeds meer vraag naar lokale producten.”

Hoe is dat op te lossen?

“Wij hebben alleen de technische haalbaarheid onderzocht. In een nieuw economisch model, waarin ook de logistiek geoptimaliseerd is en er verder beroep kan gedaan worden op expertise rond verwerking in loondienst, zit toekomstmuziek. Nu zijn dit soort producten moeilijk commercieel haalbaar. Bovendien moeten consumenten opgevoed worden dat lokale producten niet jaarrond te koop zijn. En bij verwerkers moet – ondanks het schaalprobleem – vertrouwen zijn dat het een interessant product is. Daar gaat dus tijd overheen.”

Meer informatie over het onderzoek vindt u op https://www.bioboost-platform.com/nl/initiatieven/jam-gemaakt-van-bijproducten-van-puntpaprikaPin It on Pinterest