Magazine Aan het werk

Biodiversiteit staat steeds meer in de belangstelling. Daarom is de Greenport West-Holland een Community of Practice gestart. De Community of Practice (CoP) is een netwerk van personen werkend bij overheden, kennis/ onderwijsinstellingen en ondernemers die door samen te werken verder willen komen op dit thema dan ze alleen zouden kunnen doen. Het netwerk bestaat nu uit 23 actieve leden en 7 belangstellende leden. Er zijn binnen de CoP Biodiversiteit vier verschillende werkgroepen opgericht. We zijn nog op zoek naar sierteelttelers die zich willen aansluiten bij de CoP Biodiversiteit.

  • Werkgroep 1 werkt aan functionele diversiteit ten gunste van de teelt in de kas
  • Werkgroep 2 werkt aan een biodiverse omgeving van water oever en berm rondom de kas.
  • Werkgroep 3 Royal Flora Holland werkt hard aan biodiversiteit. Zij beschrijven het volgende doel: Samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel: activatie sierteelt ondernemers Greenport West-Holland
  • Werkgroep 4 werkt aan biodiversiteit (bijen, zweefvliegen en bestuivers) in de omgeving en de relatie tussen stad en platteland.

In alle werkgroepen kunnen we nog siertelers gebruiken. In werkgroep 4 nog alle typen tuinders. Bent u geen sierteelttelers, maar heeft u wel belangstelling voor een andere werkgroep? Neem contact op, dan bekijken we de mogelijkheden.

Woensdagochtend 9 december organiseert de Community of Practise een online conferentie voor en door de leden. Dit geeft een goed beeld weer van de huidige stand van zaken rondom biodiversiteit en de manier waarop de CoP de samenwerking oppakt.

Interesse? Neem dan deel aan de online conferentie en besluit daarna of u wilt aansluiten bij een van de werkgroepen.
We overleggen regelmatig. Per werkgroep zetten we een langetermijnvisie neer, zoeken we een werklocatie en formuleren we projecten om de samenwerking verder vorm te geven.

Meer informatie: Eveline Stilma, [email protected].Pin It on Pinterest