Jaarevent 2023

De Greenport zal zich in de toekomst meer richten op andere soorten teelten en verdienmodellen: kleinschaliger, meer gericht op speciale wensen. Dat stelt Jan-willem Donkers van Greenport Holland en Inholland in het magazine Telen & Trends van Svensson “Denk aan inhoudsstoffen en biobased. Meer focus op innovatie en toegevoegde waarde in plaats van volume en kostprijs. Er moet ook veel meer interactie tussen verse tuinbouw en de food industrie ontstaan.”

Stadstuinbouw zal niet in staat zijn om de volumes die nodig zijn om hele steden te voeden halen, denkt Jan­-willem. “Daar zal wel ontwikkeling in komen, maar de conversiefactor is nog te laag. Voor een deel zal het wel kunnen, waarbij je heel ‘agile’ kunt inspelen op de lokale klantvraag. Voor de verbinding van mensen in de stad met wat zij eten of in de vensterbank zetten is het wel heel belangrijk.”

Lees het online magazine Telen & Trends van SvenssonPin It on Pinterest