Magazine Aan het werk

Foto: Carel Kramer

Trias Westland begint aan een tweede aardwarmte-boring. Het bedrijf heeft al sinds 2011 een aardwarmte-project, en de tweede boring kan zorgen voor nog meer duurzame warmte voor het kasgebied in het Westland. Ook huishoudens maken gebruik van de warmte. 

De reis naar warm water op 2,3 kilometer diepte startte vandaag met de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens 100 hectare, in eigendom van 30 glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. Uniek is dat ook 345 woningen in de wijk Liermolen worden meegenomen in het project en straks worden verwarmd via deze aardwarmtebron. Het gebruik van aardwarmte leidt tot fors minder CO2-uitstoot. De uitbreiding heeft een productiecapaciteit van circa 15 MWth, vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 15.000 huishoudens. 

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water wordt opgepompt en met een warmtewisselaar overgedragen aan het warmtenet. Van hieruit kan het water naar de glastuinbouwbedrijven en woningen in wijk Liermolen verspreid worden. Na gebruik gaat het afgekoelde water weer terug de aarde in. De aardkern warmt het water dan weer op.

De boring vindt plaats aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan. Het is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die bij de eerste boring niet mee konden doen, krijgen dankzij de uitbreiding (Trias Westland 2) straks ook toegang tot duurzame warmte. Nog eens 30 Westlandse glastuinbouwbedrijven verwarmen straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier dankzij Trias Westland 2. Daarnaast worden Royal Flora Holland en 345 nieuwbouwwoningen in Liermolen aangesloten op duurzame warmte van Trias Westland.

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De boringen naar de Onder-Krijt aardlaag duren naar verwachting ongeveer 2 maanden. De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle welltest naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen.  

(Bron: Trias Westland)Pin It on Pinterest