Jaarevent 2023

‘Meer resultaat door nóg meer samenwerking binnen tuinbouwcluster’

Intensievere samenwerking is de sleutel naar beter resultaat voor de Nederlandse tuinbouw. Onder meer op het gebied van internationalisering, nieuwe verdienmodellen en verduurzaming zouden ondernemers, overheden en kennisinstellingen vaker de handen ineen moeten slaan. Dat was de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het derde Jaarevent van de Greenport.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Voor de derde keer organiseerde de Greenport een Jaarevent. Dit jaar was het thema ‘De weg naar resultaat’. De bijeenkomst bij Sion Orchids in De Lier trok zo’n 220 bezoekers.

‘We hebben economische groei nodig’

Keynote speaker van het Jaarevent was Rob de Wijk, oprichter en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies. De Wijk vertelde over de gevolgen van internationalisering en (geo)politieke ontwikkelingen. Zo hebben olieproducerende landen in toenemende mate te maken met onrust, doordat er wegens lage olieprijzen geen geld meer is voor sociale investeringen. Tel daarbij stijgende voedselprijzen op, en de Arabische Lente is te verklaren, aldus De Wijk.

China speelt een steeds belangrijkere rol in de internationale betrekkingen. “De wereldorde had twee leiders: de VS en Groot-Brittannië. Die raken we steeds meer kwijt.” China neemt die rol graag over, maar zal daarbij nieuwe ‘spelregels’ schrijven en gebruiken. De rol van het Westen in de internationale economie verandert daardoor. “We hebben economische groei nodig.”

Maar De Wijks verhaal was niet somber. Hij roemde de Nederlandse ondernemers – en dan met name die in de tuinbouw. “Het Nederlandse bedrijfsleven weet zichzelf constant opnieuw uit te vinden. U bent nieuwsgierig en komt – net zoals vandaag – bij elkaar. Zoiets zie je niet gebeuren in een land als Rusland.” Daarnaast was De Wijk vol lof over het feit dat de tuinbouw er – door de energietransitie  – als eerste sector in zal slagen energieneutraal te zijn.

jaarevent greenport 2017

Jonge bezoekers aan het Jaarevent ontvingen als cadeau het laatste boek van Rob de Wijk. (Foto: Rolf van Koppen/Greenport West-Holland)

Frisdenkers van binnen en buiten de sector

Naast De Wijk waren er presentaties en interviews over alle thema’s waarmee de Greenport zich bezighoudt: Agrologistiek, Energie, Kennis & Innovatie, Biobased en Strategische gebiedsontwikkeling. Alle sprekers gaven het belang van verregaande samenwerking aan. Zo vertelde Coen Meijeraan (Royal FloraHolland, ambassadeur Agrologistiek binnen de Greenport) dat bij de ontwikkeling van agrologistiek niet alleen grote partijen – als Schiphol – van belang zijn, maar ook ‘kleinere’ dienstverleners.

José van Egmond (wethouder Pijnacker-Nootdorp, ambassadeur Energie binnen de Greenport) vertelde over het belang van het EnergieAkkoord. “Dat akkoord geeft een impuls aan de verduurzaming van de tuinbouw.” Gert Kant (voorzitter Raad van Bestuur van Lentiz en ambassadeur Kennis & Innovatie binnen de Greenport) en Ferrie Förster (wethouder gemeente Delft) gaven aan waarom de tuinbouw moet blijven investeren in kennis en innovatie. Kant: “Scholen zijn er niet alleen voor het bedrijfsleven, ze zijn er ook om toekomstperspectief te bieden aan jongeren.”

Transitieprofessor Jan Rotmans vertelde in een videoboodschap over de totstandkoming van de Roadmap Next Economy voor de Greenport. Deze routekaart wordt door “frisdenkers van binnen en buiten de sector” gemaakt en beschrijft de nieuwe routekaart naar de toekomst voor de tuinbouw. Zijn bijvoorbeeld niches de toekomst? Bij de ontwikkeling van deze Roadmap staat samenwerking centraal.

biobased-greenport

Theo Duijvestijn (wethouder Westland en ambassadeur Biobased binnen de Greenport) ontvangt het eerste exemplaar van het boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ uit handen van Biobased-projectleider Willem Kemmers van de Greenport. (Foto: Rolf van Koppen/Greenport West-Holland)

Boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’

Theo Duijvestijn (wethouder Westland en ambassadeur Biobased binnen de Greenport) ging tijdens zijn presentatie in op de kansen van biobased tuinbouw. “We kunnen textiel maken van tomaten. En we kunnen nog veel meer. Het zou toch mooi zijn als de industrie zegt: we willen geen synthetische vanille meer, we willen vanille vanuit Nederlandse kassen.” Duijvestijn kreeg uit handen van Greenport-projectleider biobased Willem Kemmers het eerste exemplaar van het boek ‘Op weg naar een biobased tuinbouw’ overhandigd.

Speciale aandacht was er tijdens het Jaarevent voor jonge ondernemers. Zo waren er pitches van Alex Persoon (Kweecker) en Jeroen van Heyningen (GreenportHub). Voorzitter Adri Bom-Lemstra en programmamanager Jolanda Heistek wezen tijdens het afscheidswoord op het belang van jongeren voor de sector: alle bezoekers onder de 30 jaar kregen daarom het laatste boek van Rob de Wijk cadeau. Bom-Lemstra was zeer verheugd met het programma en met de betrokken aanwezigen. “De Greenport is een cluster waar je enthousiast van wordt.”

Bekijk hier de video van Jan Rotmans
Bekijk hier de presentatie van Rob de Wijk
Bekijk hier het rapport van Timmermans welke door Rob de Wijk aanbevolen werd om te lezen
Bekijk hier het videoverslag
Bekijk hier het fotoverslag

 

 

Programmamanager Jolanda Heistek, dagvoorzitter Marijke Roskam en voorzitter Greenport Adri Bom-Lemstra. (Foto: Rolf van Koppen/Greenport West-Holland)

 Pin It on Pinterest