Magazine Aan het werk

Wendy-van-VlietGeen enkele voedselproducent wil voedsel weggooien. En toch vindt volgens onderzoek tijdens de productie, verwerking en transport bijna 39% verspilling plaats. Daar waar aan de kant van consument, retail en horeca al prachtige initiatieven te vinden zijn, is aan de voorkant van de voedselketen ook nog veel te winnen. Daarom is in Zuid-Holland een kwartiermaker Voedselverspilling aan de slag gegaan: Wendy van Vliet. Met haar aanstelling willen de provincie Zuid-Holland (portefeuille Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra) en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling een impuls geven aan de aanpak van voedselverspilling in de regio. 

Hoe ziet de praktijk van verspilling eruit?

“Door de hele voedselketen vindt verspilling plaats. Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat in de retail en groothandel sprake is van 5% verspilling, 14% in de horeca, 42% bij huishoudens en toch nog 39% in de productiefase. Dit laat zien dat we aan de voorkant van de keten nog grote stappen kunnen zetten. Daar ligt dan ook mijn bijdrage de komende periode. De kansen liggen met name in het tuin- en akkerbouwcluster, de haven en de logistiek.”

Hoe is verspilling te voorkomen?

“Bij consumenten is bewustwording rond kopen, koken en bewaren belangrijk. Daar valt nog een wereld te winnen. In de productiefase is transparantie belangrijk: waar vindt verspilling plaats en wat kost dit feitelijk? Niet alle reststromen zijn sec afval, maar nieuwe grondstoffen. Door verschillende stromen in kaart te brengen en na te denken over nieuwe voedingsproducten kunnen reststromen geld opleveren. De waarde gaat hierbij verder dan financieel gewin, het is ook winst voor milieu, dier en mens.”

Samenwerken is dus ook hier belangrijk.

“Zeker! Verspilling beperken is een ingewikkelde uitdaging, maar elk positief resultaat kan enorm bijdragen aan het aanpakken van dit wereldwijde vraagstuk. Verspilling kost ondernemers geld, terwijl vermindering geld op kan leveren voor bedrijven. En niet geheel onbelangrijk; het tegengaan van voedselverspilling staat bovenaan de lijst van oplossingen om het klimaatprobleem aan te pakken. Alle betrokken partijen moeten daarom samen optrekken: producenten, verwerkers, de handel en logistiek. Eigenaarschap door de marktpartijen en netwerkpartners is hierbij cruciaal. Zij moeten het stokje uiteindelijk weer overnemen. Mijn streven is verbindingen tot stand brengen, kijken waar de energie zit, ideeën aanjagen en projecten van de kant brengen die daadwerkelijk kunnen leiden tot minder voedselverspilling. Ondanks en misschien zelfs door de coronacrisis is dit thema nog actueler. Daar moeten we gebruik van maken!”

Vanuit de Greenport gaan we samen met Wendy aan de slag om deze verspilling tegen te gaan en waarde te geven aan deze restromen. Ziet u concrete kansen ziet of ideeën om verspilling aan de voorkant van de keten tegen te gaan? Neem dan contact op met Wendy van Vliet.Pin It on Pinterest