Nieuwe Energie

Greenport West-Holland: het samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen

 

Door Marleen Arkesteijn

 

In Lansingerland hangt een derde van de werkgelegenheid samen met de glastuinbouw en in Pijnacker-Nootdorp een kwart. De tuinbouw is een van de grootste economieën van Nederland. Wij maken, met een aantal andere gemeenten, deel uit van de Greenport West-Holland. Deze Greenport is economisch gezien net zo belangrijk als de Rotterdamse havens of Schiphol. Afgelopen week was er een startevent bij Anthura. Programmamanager Jolanda Heistek vertelt wat de Greenport voor ons kan betekenen.

 

Binnen Greenport West-Holland werken behalve de tuinders en het tuinbouwcluster, zeven Zuid-Hollandse tuinbouwgemeenten samen, de provincie Zuid-Holland, de verschillende branche-organisaties, zoals LTO Noord Glaskracht en de scholen van MBO tot universiteit.

Jolanda Heistek is sinds 1 november programmamanager van deze Greenport. Ze somt moeiteloos de ambities voor 2030 op, zoals concentreren op de voedselproductie, aandacht voor gezondheid en welzijn, onderwijs en het uitgroeien tot een internationaal kenniscentrum. “Het bedrijfsleven wil hier naartoe. De overheden faciliteren. Het onderwijs ondersteunt dit, zodat de ondernemer van morgen hier klaar voor is”, vat ze samen.

 

Warmterotonde

Greenport pakt al die dingen op die voor de individuele tuinder van belang zijn, die lastig alleen op te pakken zijn en die ook voor de omgeving van belang zijn. Een van de thema’s is duurzame energie. “Kassen hebben energie nodig. Tuinders hebben de laatste jaren systemen ingebouwd, waardoor ze met behulp van WKK’s ook energie terug kunnen leveren aan het net. Een mooie ontwikkeling is dat de restwarmte over een paar jaar van het Botlek gebied met een ringleiding onder de grond door naar Den Haag en Leiden gaat. Tuinders kunnen restwarmte afnemen. En als deze koppeling tot stand komt voor tuinders, als grote vrager, is gebruik van deze restwarmte voor burgers mogelijk ook haalbaar.”

Een ander mooi voorbeeld van wat Greenport zou kunnen, is de betere ontsluiting van een tuinbouwgebied. “Files kosten geld. Als het verkeer, dat binnen een tuinbouwcluster vastloopt, een knelpunt vormt, kan het via Greenport hoger op de agenda komen staan en wordt er geld voor vrijgemaakt. Door de betere ontsluiting van de N209 op de A12 kunnen vrachtwagens nu gewoon doorrijden. Ook de omgeving profiteert hiervan mee.”

 

Thematrekkers

Programmamanager Jolanda Heistek werkt niet alleen, maar samen met zeven ’thematrekkers’. Dit zijn mensen die al jaren in de tuinbouw rondlopen en een goed beeld hebben van hun vakgebied: energie, water, kennis en innovatie, infrastructuur en logistiek, modernisering en ruimte, gezondheid en welbevinden, internationale marketing. “We hebben geïnventariseerd wat er loopt en welke wensen er zijn. Daarin hebben we alle projecten die nu lopen gedefinieerd. En wat loopt monitoren we. Dat geldt met name voor projecten vanuit LTO. Glastuinbouw Waterproof van Margreet Schoenmaker bijvoorbeeld sluit naadloos aan bij het thema water van Greenport. Het zou onzin zijn om een nieuw programma water te starten. Wel zal het voor haar gemakkelijker worden om contacten met gemeenten te hebben. Stel het gaat om ondergrondse wateropslag op een grens tussen twee gemeenten of om provinciale grond, dan kan zij met een Greenport-achtergrond gemakkelijker met de gemeenten en provincie rond de tafel zitten.”

 

Positieve uitstraling

Volgens de programmamanager hebben de activiteiten van Greenport West-Holland hun positieve uitstraling op de regio. “Het zal mensen niet ontgaan zijn, dat het minder goed gaat in de glastuinbouw. Een aantal bedrijven is failliet gegaan. Andere bedrijven hebben er last van. Mensen in en om de tuinbouw komen op straat te staan en hebben geen werk meer. Wij willen de randvoorwaarden creëren, zodat het tuinbouwcluster op een goed niveau kan functioneren. Dat betekent dat mensen hier wonen in een omgeving met economisch gezonde bedrijven, dat er ook andere bedrijven zich hier zullen vestigen en er dichtbij huis voldoende werkgelegenheid is. Als bedrijven economisch gezond zijn, is dat ook goed voor de gemeentelijke balans en het sociale klimaat met sportverenigingen, enz.”

Het leeft in ieder geval wel. Op het startevent bij Anthura in Bleiswijk afgelopen week kwamen zo’n 300 bezoekers af. Ongeveer 65% daarvan was ondernemer en de helft daarvan tuinbouwondernemer.Pin It on Pinterest