Jaarevent 2023

Onderzoeksorganisatie TNO sluit zich aan als partner bij Greenport West-Holland. De kennis en expertise van TNO stellen de Greenport in staat de komende tijd meer nadruk te leggen op digitaliseringsvraagstukken.. Berry Vetjens, marktdirecteur ICT bij TNO: “Het verbinden van informatiestromen is cruciaal voor de toekomst van de tuinbouw.” 

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen dat werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

De Greenport en TNO werkten afgelopen jaren nauw samen binnen de Roadmap Next Economy, de routekaart naar een nieuwe economie voor de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Digitalisering was daarbij een verbindende factor tussen beide organisaties, vertelt Vetjens. “De tuinbouw werkt aan onder meer het verhogen van efficiency, het verduurzamen van de productie en het personaliseren van voeding. Daarvoor is het verbinden van informatiestromen cruciaal. Daarin is TNO expert.”

Die samenwerking leidde ertoe dat TNO besloot zich aan te sluiten als partner bij de Greenport. Dat betekent dat het toetreedt tot de Greenboard, het hoogste orgaan van de Greenport. De Greenboard is verantwoordelijk voor de strategie en werkzaamheden van de Greenport en bestaat uit vele tientallen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. TNO werkt binnen de Greenport ook al jaren intensief samen met de tuinbouwtoeleveranciers verenigd in Hortivation. Met toetreding tot de Greenport worden ook die krachten gebundeld en komt digitalisering over de hele keten in een stroomversnelling.

Vetjens: “De toekomst ligt in het exporteren van tuinbouwintelligentie. Met die kennis kun je teelten en kassen op afstand besturen om zo de megasteden te kunnen voeden. De uitdaging is om die intelligentie te verpakken in een dienst, net als Tesla een baanbrekend product is dat gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. De Greenport kan daarin koploper zijn, en daaraan wil TNO graag bijdragen.”

(Foto: Berry Vetjens (Manager Markt TNO ICT) en Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Zuid-Holland. voorzitter Greenport West-Holland).Pin It on Pinterest