Jaarevent 2023

De tuinbouw kan veel meer met ICT, data en digitalisering. Dat was de boodschap van de relatiedag van Floricode. De Greenport was uitgenodigd om – samen met TNO – een presentatie te geven over Growing as a Service. Berry Vetjens (TNO): “We leven in een wereld van overvloed, onder meer op het gebied van informatie. Maar hoe kunnen we al die informatie zinnig gebruiken?”

Floricode – in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de VKC en Florecom – zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardisering. Doel is dat bedrijven in de sierteelt makkelijker informatie kunnen uitwisselen.

Op 2 februari was de relatiedag van Floricode. Tijdens deze bijeenkomst in Zoetermeer werden onder meer nieuwe ICT-toepassingen gepresenteerd. Berry Vetjens (Business Director Smart Cities en Big Data bij TNO) en Jolanda Heistek (programmamanager Greenport) vertelden over Growing as a Service, onderdeel van het transitiepad SMART Digital Delta van de Roadmap Next Economy. Vetjens: “We leven in een wereld van overvloed, onder meer op het gebied van informatie. Maar hoe kunnen we al die informatie zinnig gebruiken?”

Een roos is geen roos maar een Terabyte aan gegevens

“De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is ijzersterk in research & development op het gebied van ICT. Daarin zijn we de vierde regio in Europa”, vertelde Vetjens. “Maar helaas zijn we zwak in het realiseren van ICT-innovatie en ICT-business. Dat is jammer. Dat kan en moet beter.”

Onder meer in de tuinbouw kan veel meer gedaan worden aan digitalisering. Niet dat de tuinbouw weinig doet aan datacollectie – elke kas is tegenwoordig voorzien van talloze datakabels en sensoren – maar digitalisering gaat verder. “Als je een kas ziet als softwaresysteem dat op afstand gemanaged en bestuurd kan worden, dan ga je anders kijken naar de digitalisering in een sector en de verbinding met de regio.”

In bijvoorbeeld de zuivelsector zijn daarin goede stappen gezet. “Onze inspiratie is de zuivelsector. Met Smart Dairy Farming is het de sector gelukt om samen iets te betekenen. Leveranciers, boeren en coöperaties werken intensief samen. Ze zetten zich in om de meest toonaangevende melkveehouderij te zijn in de wereld.”

Growing as a Service werkt aan de digitalisering binnen de Greenport. Idee is om teelt en handel digitaal in te richten, zodat onder meer telen op afstand mogelijk wordt en er een betere afstemming is tussen productie en consument, zo verteld Heistek. “We moeten niet opnieuw het wiel uitvinden, maar inventariseren wat goed gaat en hoe we elkaar kunnen versterken. Zowel binnen het tuinbouwcluster als cross-over met de telecom- en ICT-sector.”, aldus Heistek.

“We werken daarbij samen met Fieldlab FreshTeq, SamenMarkt, Hortivation, LetsGrow.com en verschillende ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. We moeten ons beseffen: we werken niet in een kas, maar in een ‘high end production system’. En een tomaat is geen tomaat, maar – zoals Ferdi van Elswijk van Prominent het noemt – een Terabyte aan gegevens.”

Kennis van emotie

Naast de presentatie over Growing as a Service waren er enkele workshops, zoals ‘Het gebruik van bioinformatica voor plantveredeling bij Genetwister’. Deze workshop ging in op het gebruik van data tijdens veredelingsprocessen. “We hebben steeds meer datacenters nodig om data te kunnen analyseren en op te slaan. Het is daarom belangrijk dat er een platform is zodat die data beschikbaar komt voor gebruikers”, vertelde Jorn de Haan (Genetwister). Zulke ontwikkelingen maken ‘virtual breeding’ mogelijk. “Daarbij geef je een aantal eigenschappen op en stelt zo het ideale ’ras’ samen.”

Tijdens de workshop ‘The reality of virtual reality’ vertelde Eric Egberts (BloomyPro) onder meer over de toekomst van webshops. “De webshop van morgen is anders dan die van vandaag. De consument wil verleidt worden en met 3D beelden en VR is dit mogelijk, ook met bloemen. Daarnaast gaat de consument op zoek naar het product dat hij wil hebben en gaat kijken of jij verkoopt wat hij zoekt. De consument gaat dus op zoek naar jou.”

Daarvoor is kennis nodig, bijvoorbeeld over emotie. “De emotionele waarde van een bloem is te meten, we kunnen meten welke bloemen het meest worden gekozen. Hierdoor is het mogelijk om veel efficiënter boeketten samen te stellen. Ook telen wordt efficiënter telen: je teelt geen producten meer die niet gewenst zijn.” Bloomypro maakt het mogelijk om te schakelen naar een vraaggestuurde keten.

Disruptieve innovaties

Olaf van Kooten (Inholland, SamenMarkt) ging tijdens zijn afsluitende presentatie ‘Samen naar een betere markt’ in op disruptieve innovaties. “Een disruptieve innovatie schept een nieuwe markt en waardesysteem en maakt het huidige markt- en waardesysteem uiteindelijk overbodig.”

Het lastige bij innoveren is: mensen houden niet van verandering, aldus Van Kooten. “Er is altijd weerstand tegen aanpassing van een bestaand systeem. Daarom zijn innovaties pas succesvol als ze de gebruiker ontzorgen. Kijk naar Booking.com of AirBnB.”

De bijeenkomst werd afgesloten door een presentatie van drones door studenten van Inholland. De jeugd heeft immers de toekomst, zeker als het gaat om moderne technieken. De studenten onderzoeken hoe drones ingezet kunnen worden voor de tuinbouw, bijvoorbeeld voor het scouten van het gewas en tegelijkertijd het meten van luchtvochtigheid. Door de scan en de rapportage samen te voegen kun je een ander soort analyse uitvoeren, waardoor problemen met het gewas eenvoudig en efficiënt inzichtelijk worden.

De studenten onderzoeken de drones onder meer bij Bunnik Plants. Maar ze zoeken meer tuinbouwbedrijven die willen meewerken, met name op het gebied van informatieverzameling zijn ze op zoek naar ondernemers in de tuinbouw die een aantal vragen willen beantwoorden (max 5 minuten). Help mee door het invullen van de enquête.

Ja, ik help graag mee door het invullen van de enquête

Bekijk de presentaties van het FloriCode JaareventPin It on Pinterest