Jaarevent 2023

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Het zal u niet ontgaan zijn. Hoop ik. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En in sommige provincies – zoals Zuid-Holland – mag dan ook gestemd worden voor de Waterschappen. Voor de democraten onder ons een feestdag dus. Twee keer stemmen op één dag.

Maar er zijn ook mensen die he-le-maal niets hebben met stemmen, en al helemaal niet met stemmen voor de Provinciale Staten. ‘Want wat heb je aan die extra bestuurslaag? Afschaffen!’, hoor ik wel eens. En dat is jammer en onterecht. Want de provincie is een van de belangrijkste bestuurslagen van deze tijd. Waar de landelijke politiek jaren kan ‘steggelen’ over wat wel of niet te doen, heeft de provinciale – en dus lokale – politiek meer het credo van ‘gewoon doen’. Veel van de uitdagingen waarmee we kampen worden juist op provinciaal niveau aangepakt en opgelost.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om energienetten: Zuid-Holland werkt aan een warmterotonde – ook wel ‘één cv-systeem’ genoemd. Een enorme klus, waarvoor gemeenten geografisch en qua warmtevraag- en aanbod te klein zijn, en waarvoor de landelijke overheid te groot is.

Gelukkig ben ik niet de enige die de voordelen van een (daadkrachtige) provincie herkent en erkent. Er zijn veel bestuurders en ondernemers die weten dat zonder bijvoorbeeld het provinciebestuur van Zuid-Holland de glastuinbouw er heel anders uit had gezien. Zo is de provincie actief op gebied van onder meer innovatie en bereikbaarheid: twee thema’s die de kern van een gezond tuinbouwcluster vormen.

Ik was dan ook blij met de bijdrage van Omroep West van afgelopen week: ‘Trots op Zuid-Holland; De 10 paradepaardjes van de provincie’. In dat online artikel (met video’s) staan tien projecten en onderwerpen waar Zuid-Holland afgelopen vier jaar heeft gewerkt. En de tuinbouw is bij bijna al die tien betrokken, of heeft er een belang bij.

Eén van de paradepaardjes is de Greenport zelf. “We kennen de kassen van buiten, maar weinig mensen weten dat daarbinnen en in de hele keten ontzettend innovatieve technieken worden toegepast om groenten, fruit en planten langer vers te houden of het groeiproces te optimaliseren. Ook deze techniek vindt zijn weg naar het buitenland”, schrijft Omroep West.

Een greep uit de andere paradepaardjes. Allereerst de bereikbaarheid, die zo belangrijk is voor de handel en wandel van de sector, onze (inter)nationale kracht – de logistieke draaisschijf en het versnetwerk en verbinding met de Mainports Rotterdam Haven en Schiphol: het werk aan de Rijnlandroute, de A4 Midden-Delfland, de Parallelstructuur A12. Op het gebied van innovatie: Subsidies voor innovatieve ondernemers en ‘Eén cv-systeem’ dat naadloos aansluit bij het EnergieAkkoord van de Greenport. En dan zijn er nog paradepaardjes die niet direct onze betreffen, maar wel onze leefomgeving: Kustversterking Katwijk, het Bentwoud, de Zandmotor en Bodemdaling.

Inwoner van Zuid-Holland, u moet het met me eens zijn: een goed functionerende provincie is een randvoorwaarde voor een gezonde Greenport en een gezonde en gelukkige regio. Zet dus een groen kruis (of een rood rondje) in uw agenda op 20 maart. Want dat is de dag dat u stemt op die onmisbare bestuurslaag, dichtbij huis.Pin It on Pinterest