Vacature
Programmasecretaris

We zullen moeten wennen aan flinke, hevige buien. Die plotselinge hoeveelheid hemelwater kan zorgen voor overstromingen, zeker in bebouwde gebieden. In de Greenport hebben glastuinbouw ondernemers en Hoogheemraadschap Delfland de handen ineengeslagen: tuinders legen hun waterbassin voor de opvang van een aanstaande regenbui.

Enkele jaren geleden startten het tomatenbedrijf Lans met de locatie aan de Maasambacht, Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Westland met een pilot ‘dynamisch waterbeheer’, vertelt Wilko Wisse (lid van Greenboard GreenportWO) van Lanstomaten. Idee is dat bij een aanstaande hoosbui contact is tussen het Hoogheemraadschap en Lans. Via sms krijgt de bedrijfsmanager dan de vraag of het bassin eventueel deels (bijvoorbeeld 10%) vast geleegd kan worden. Op die manier heeft het bassin ruimte voor de regen die op het kasdek valt.

Inmiddels zijn er negen telers in onder meer de Oranjepolder en de Oude Lierpolder die meedoen aan het project, waarvan ook Glastuinbouw Nederland partner is. Via LetsGrow.com kan Hoogheemraadschap Delfland zien wat het niveau is van de verschillende bassins. Iedere teler kan zelf beslissen of het bassin al dan niet deels geleegd wordt in de sloot. Wisse: “De teler staat dus zelf aan het roer.”

Droge voeten

“Door dit project zijn er schitterende tools ontwikkeld voor het waterbeheer van de bassins”, vertelt Wisse. “Het Hoogheemraadschap kan op afstand zien hoe vol de bassins zijn én hoe snel het niveau daalt of juist stijgt. Daarnaast worden de weersverwachtingen steeds beter. De teler kan zien wat de verwachte neerslag met zijn bassin doet. “

openstellen waterbassins

Maar dat is niet de enige winst van het project. Wisse: “Door dynamisch waterbeheer houd ik mijn eigen voeten droog, maar ook die van mijn buurman en van de burgers.” Daarbij komt dat er weinig goede alternatieven zijn om de polders droog te houden. “Anders hadden er kassen afgebroken moeten worden voor het creëren van wateropvang.”

Hiermee laat de tuinbouw weer zien dat zij oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken, zoals nu wateroverlast. Dit project is een voorbeeld in de Next Economy, waarbij Digitalisering een speerpunt is.Pin It on Pinterest