Jaarevent 2023

Computers zijn inmiddels gemeengoed in de tuinbouw. Maar hoe kan de sector de volgende stap zetten in digitalisering, bijvoorbeeld voor het telen op afstand? Daaraan werkt Tuinder Tom. 

Digitalisering is een van de speerpunten binnen de Roadmap Next Economy, de routekaart van de transitie naar een nieuwe economie in Zuid-Holland. Binnen het transitiepaden Smart Digital Delta is het project Growing as a Service een van de Greenport speerpunten. Doel van Growing as a service is zoeken naar manieren om data beter in te zetten in de productie, zodat bijvoorbeeld telen op afstand of een ‘autonome kas’ mogelijk is. Ook in het Innovatiepact dat op 2 februari wordt ondertekend speelt digitalisering een belangrijke rol.

“De behoefte aan en noodzaak van digitalisering in de glastuinbouw is groot”, vertelt Colinda de Beer, Business Developer bij InnovationQuarter. “Bedrijven worden groter, er wordt meer geteeld in het buitenland en bedrijven willen hun (teelt)kennis daar ook kunnen verkopen. Sensoren, kunstmatige intelligentie en cloud oplossingen kunnen hierbij helpen. Er zijn alleen nog te weinig concrete initiatieven en projecten in de praktijk. Als InnovationQuarter helpen we graag mee om de Roadmap Next Economy, met de Greenport, te voeden met op de praktijk gebaseerde transities en innovaties.”

Proeftuin voor digitalisering

Hoe kan een teeltbedrijf- of een aanverwante partij – data uit bronnen als sensoren, klimaatcomputers of arbeidsregistratie efficiënt gebruiken? Een van de oplossingen zou een  dashboard  kunnen zijn, ofwel: een digitaal overzicht van relevante gegevens. Dit nieuwe dashboard moet een stap verder gaan dan de bestaande versies, namelijk door zo veel mogelijk relevante variabelen weer te geven. Een ondernemer kan dan in een oogopslag zien wat de stand van zaken is op gebied van bijvoorbeeld teelt, klimaat, arbeid, afzet of energie.

Voor zo’n dashboard is eerst een data-omgeving nodig. Ofwel: een digitale plek waar data uit bijvoorbeeld arbeidsregistratie, boekhouding en klimaatcomputer verzameld wordt. “Een pot met data dus.” Dit biedt ook weer mogelijkheden tot het ontwikkelen van andere digitale toepassingen. Binnen het project Tuinder Tom op initiatief van InnovationQuarter werken vijf bedrijven samen aan het onderzoeken van mogelijke use cases en business modellen voor digitalisering in de tuinbouw. “Tuinder Tom is een proeftuin voor digitalisering.”

Praktijklocatie voor proeftuin

Kwekerij Zwethlande in Honselersdijk is de eerste praktijklocatie voor Tuinder Tom. Vier in data gespecialiseerde bedrijven – Delphy, LetsGrow.com, B-Mex en Plantsome.nl – werken samen om met potplanten kwekerij Zwethlande als voorbeeld, de verschillende soorten data zo goed mogelijk te koppelen. Ze onderzoeken hoe data kan worden gecombineerd en hoe op basis daarvan commerciële producten ontwikkeld kunnen worden.

“Als je wilt telen op afstand, of als je een bedrijf van 100 hectare hebt, dan heb je een goed overzicht van je data en slimme digitale oplossingen nodig ”, aldus De Beer, die Tuinder Tom bedacht. “Een dashboard is er daar een van, maar je kunt veel meer producten ontwikkelen als je de data op orde hebt. We hebben al een eerste voorbeeld: Delphy heeft samen met Florinco en B-Mex een app voor watergift in potplanten ontwikkeld. Deze app is getest binnen de huidige opzet van Tuinder Tom.”

Samenwerken

Tuinder Tom gaat dus over digitale technieken, maar ook over samenwerking. Want als meer partijen de handen ineenslaan kun je een goede data-omgeving en datatools bedenken, ontwikkelen en vercommercialiseren.

De Beer: “Het doel is dat we over enkele jaren een of meer goede ontwerpen hebben voor digitalisering binnen de teelt. Daarvoor moeten we nu veel kleine stappen zetten. En daar heb je elkaar voor nodig.”

Wilt u meer  weten over Tuinder Tom of Growing as a Service? Neem dat contact op met Colinda de Beer, Business Developer bij InnovationQuarter via [email protected] of +316 28 16 58 26.Pin It on Pinterest