Jaarevent 2023

De inzet van gietwaterbassins van tuinders bij hevige regenval is een nieuwe fase ingegaan. Na een succesvolle pilot kan het Hoogheemraadschap van Delfland met de projectpartners de inzet van bassins tegen wateroverlast op grote schaal mogelijk maken. Tuinders kunnen zo een substantiële bijdrage aan droge voeten in dit gebied leveren.

De maatregel houdt in dat de tuinder – als dat nodig is – ruimte maakt in zijn bassin. Als twintig bedrijven meedoen, is de opvangcapaciteit vergelijkbaar met die van een polderwaterberging. “De bassins gaan als het ware deel uitmaken van het watersysteem,” legt Arie van den Berg uit. Hij is de eerste tuinder in het Oostland (Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland) die een extra leiding in zijn bassin heeft laten aansluiten. Komt er veel regen, dan zet hij de regelklep open en maakt hij voorafgaand aan de bui meer ruimte in zijn bassin, daarmee een grote bijdrage leverend aan het verminderen van het risico op wateroverlast. “De ruimte voor het opvangen van regenwater in ons gebied is schaars. Het helpt als deze maatregel op grotere schaal kan worden toegepast in de glastuinbouwsector.”

Bron: Trees Borkus/De Heraut

 Pin It on Pinterest