Jaarevent 2023

Onlangs kwamen professionals uit kennisinstellingen, bedrijven, koepelorganisaties en overheden bijeen voor de tweede bijeenkomst over de transitie naar een circulair Zuid-Holland. Aan de hand van eerste onderzoeksresultaten gingen zij met elkaar in gesprek over de governance van deze transitie en over materiaalstromen in de bouw, de chemie en de agri-food sector.

Tijdens de bijeenkomst van 28 juni bleek dat er een brede behoefte is om aan de slag te gaan met de transitie naar de circulaire economie. Tegelijk blijft maatschappelijke bewustwording van nut, noodzaak en kansen van deze transitie een aandachtspunt. Zonder deze bewustwording komt de vraag vanuit consumenten naar circulaire producten en diensten onvoldoende op gang.

Provincie en gemeenten hebben een gezamenlijke rol in voorlichting en stimulering. In de transitie gaat het al snel ook over het afbouwen en stoppen van (nu nog) winstgevende activiteiten, over toedeling van kosten en misschien wel vooral over de vraag: wat gebeurt er als we niets doen?

Boodschappen als deze vergen leiderschap aan publieke zijde. Hier ligt een opgave en een kans voor de provincie om haar verschillende rollen optimaal te ontwikkelen tot een richtinggevende verbinder. Het agri-food deel van dit programma wordt samen met de Greenport verder uitgewerkt. Deze transitie sluit aan bij de Roadmap Next Economy Greenport die eerder is ontwikkeld.

Tijdens het Festival van de Toekomst op 13 september wordt een discussienota met een afwegingskader gepresenteerd. Op basis daarvan gaat de provincie in overleg met stakeholders over het beleidskader Circulair dat het provinciebestuur begin 2019 wil vaststellen.Pin It on Pinterest