Magazine Aan het werk

Onlangs is het EnergieAkkoord uit 2017 van Greenport West-Holland geëvalueerd door de dienst Eenheid Audit & Advies van Provincie Zuid Holland. Van de 49 deelnemers aan het Akkoord heeft twee derde deel hier aan meegewerkt. 

Een van de conclusies was dat het EnergieAkkoord vooruitliep op nationale afspraken en opereerde binnen een lastige context door met name de sterk verhoogde ODE-heffing en het uitblijven van een betrouwbaar alternatief voor externe CO2-levering. Ongeveer 80% van de deelnemers is van mening dat de activiteiten en de uitvoering en facilitering daarvan voldoende tot goed is verlopen en dat het Akkoord goed aansloot op andere initiatieven op het gebied van de energietransitie. Tegengevallen is dat knelpunten en belemmeringen in de energietransitie niet weggenomen konden worden. Dit ervoeren vooral de ondernemers. Ook de communicatie over de uitvoering en de ontwikkelingen van het Akkoord zelf werden gemist door veel van de deelnemers. Als resultaat van het Akkoord ziet men dat er partijen bij elkaar gebracht zijn, concrete projecten gestart zijn, er bijgedragen is aan eenduidigheid van gemeentelijk beleid en er sprake was van afstemming met de bedrijven.

Bijna alle deelnemers geven aan om in 2021 door te gaan met de samenwerking waarbij de activiteiten rondom de gebiedsaanpak uit het nationaal Tuinbouwakkoord de rode draad zou moeten vormen. De kennisuitwisseling werd gewaardeerd en zou behouden moeten worden en meer samenhang tussen de projecten is nodig. 

De Stuurgroep EnergieAkkoord heeft de evaluatie vastgesteld en gevraagd om samen met deelnemers een voorstel te ontwikkelen voor een vervolg. Hier wordt de komende maanden aan gewerkt om dit najaar te kunnen besluiten.

Lees de samenvatting van de evaluatie

 Pin It on Pinterest