Jaarevent 2023

Over een weekje vieren we het jaarlijkse feest van de Greenport: het Jaarevent. Tijdens deze bijeenkomst, dit jaar bij het 80-jarige Anthura, vertellen we wat we het voorgaande jaar hebben bereikt en wat ons punt aan de horizon is. En natuurlijk vragen we graag aan de bezoekers – u – wat u verwacht van de toekomst en van de Greenport.

Dit jaar is het Jaarevent wederom volledig volgeboekt. Daar zijn we enorm blij mee. De vraag is: hoe komt het toch dat ons event jaar in, jaar uit vol zit?

Voor een deel zal dat komen door het programma. Zo staan dit jaar Transitieprofessor Jan Rotmans en Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra op het podium. De aard van het Jaarevent zal ook meetellen. Zo is inmiddels bekend dat het Jaarevent een plek is waar je bekenden tegenkomt.

Maar er is volgens mij een minstens zo grote reden, en dat is de Greenport zelf. En daarmee bedoel ik niet direct het kleine clubje netwerkers dat vanuit hoofdkantoor Zoetermeer werkt aan de toekomst van het regionale tuinbouwcluster. De Greenport is meer dan de verzameling van themacoördinatoren, projectleiders, programmamanager, voorzitter , bestuurders en ambassadeurs.

De Greenport is dus niet een klein clubje mensen dat – soms zichtbaar, soms onzichtbaar – dingen doet.

Wat is Greenport West-Holland dan wel? Allereerst een groot gebied in Zuid-Holland waar het grootste deel van het Nederlandse internationaal georiënteerde tuinbouwcluster te vinden zijn. Een gebied met de Euromast als symbolisch middelpunt, zoals ik in de vorige Update schreef. Maak met een touw een cirkel van 25 kilometer rondom de Euromast, schreef ik toen. En dat heb ik geweten. Waarom Rotterdam als centrum? Waarom 25 kilometer, en niet bijvoorbeeld 40, zoals eerder ook door Rotterdam Foodcluster is beschreven, of 80 kilometer, dus inclusief ‘Wageningen’?

Daarop bestaan veel mogelijke antwoorden. De exacte lengte van het touw is volgens mij niet relevant, het middelpunt ook niet. Belangrijker is dat de ondernemers, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen binnen en buiten het gebied geen grenzen kennen. Die grenzen oversteken vraagt lef, ondernemerschap, visie, noem maar op. En die grenzen oversteken vraagt vooral: samenwerking en vertrouwen.

En dat brengt me terug op twee vragen die ik eerder stelde in deze tekst: hoe komt het dat ons Jaarevent zo vol zit, en wat is de Greenport? Twee vragen met hetzelfde antwoord. De Greenport is ‘de club’ en formeel gezegd, de netwerkorganisatie, van het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster en daarbuiten. De Greenport, dat bent u, uw collega, uw overbuurvrouw, en  toeleverancier. En ook de nieuwe wethouder in uw gemeente.

De Greenport is dus een club, waarvan het secretariaat ‘toevallig’ in het HortiVersum staat. Een club, die financieel mogelijk wordt gemaakt door een groep enthousiaste en toekomstgerichte sponsoren en waardoor een groot deel van de leden (ondernemers) geen financiële contributie betaalt: uw contributie is de energie en tijd die u steekt om samen te werken met andere bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen in de regio.

Samen werken we in deze netwerkorganisatie aan thema’s als Energie, Water, Logistiek, Innovatie en Gebiedsontwikkeling. Ieder op zijn of haar eigen manier. De Greenport, dat zijn we dus allemaal.

Jolanda Heistek

ProgrammamanagerPin It on Pinterest