Jaarevent 2023

In 2016 is de warmtecoöperatie Zuidplaspolder opgericht om als telerscollectief een plan voor een gebiedsdekkend warmtenet te ontwikkelen met een beoogde aansluiting op de ‘Leiding over Oost’ (die toen ontwikkeld werd). Het plan voor een warmte-distributienet in de Zuidplas is inmiddels door een technisch bureau gemaakt. 

In het resultaat van de verkenning van Warmte Samenwerking Oostland, die op 26 juni 2019 werd gepresenteerd, vervult de B3hoekleiding naast de Leiding over Oost een belangrijke rol om restwarmte uit Rotterdam het gebied in te krijgen. Zowel voor de glastuinbouw als voor de bebouwde omgeving in de Zuidplaspolder is dit van belang.

In de verkenning is ook een connectie tussen B3Hoekleiding en de geplande Leiding over Oost opgenomen. Voor de realisatie van Leiding over Oost is nog geen definitieve investeringsbeslissing genomen. 

De tuinders in de Zuidplas en de gemeenten hebben behoefte aan een concreet perspectief voor de aansluiting op een regionaal warmtenet. Het al bestaande B3hoeknet biedt die mogelijkheid. De capaciteit van dat net biedt nog ruimte. Wel is uitbreiding van de hoofdleiding van dat net in de richting van de Zuidplaspolder noodzakelijk. Dit is in overeenstemming met het eindplaatje zoals geschetst in de verkenning WSO. 

De partijen Uniper, Eneco en AgroEnergy hebben een rol in de exploitatie van het huidige B3hoeknet en hebben samen met de warmtecoöperatie opdracht gegeven aan adviesbureau Sweco om de technische aspecten en de mogelijke tracés van de verbinding te onderzoeken. De Provincie Zuid Holland is vanuit het EnergieAkkoord mede-opdrachtgever van dit onderzoek, dat rond 1 maart de resultaten zal opleveren.Pin It on Pinterest