Jaarevent 2023

Op 14 oktober vond bij de Greenport-partner Koppert Biological Systems een door InnovationQuarter georganiseerde bijeenkomst plaats over het thema ‘Vertical Farming, in or out?’. Ruim 90 vertegenwoordigers uit de sector luisterden onder meer naar Martien Penning (Hillenraad), Arnold van Liempt (Philips) en Jasper den Besten (HAS) over de kansen, bedreigingen, voordelen, kosten, mogelijkheden en uitdagingen van Verticaal Telen.

Vertical Farming is het telen van planten zonder daglicht, dit wordt ook wel ‘indoor farming’ genoemd. Een ontwikkeling in de tuinbouwsector met een mogelijk grote impact voor alle verschillende bedrijven in de keten. In het buitenland, zoals Japan en USA, wordt al langere tijd gewerkt aan de ontwikkeling van deze techniek. Tijdens de bijeenkomst waren veel verschillende partijen aanwezig om met elkaar te bespreken welke factoren voor een versnelling in de ontwikkeling kunnen zorgen en om te discussiëren hoe Nederland een rol gaat spelen in Vertical Farming.

Is Vertical Farming het KODAK-moment van de tuinbouw?

Martien Penning van Hillenraad gaf een presentatie over de vraag of Vertical Farming (VF) het KODAK-moment van de tuinbouw kan worden. Het antwoord hierop was: ja. Zijn conclusie luidde dat het niet de vraag is of VF haalbaar is, maar waar en wanneer.

Arnold van Liempt van Philips Horticulture LED Solutions gaf een overzicht van de vele internationale Vertical Farming-projecten die momenteel lopen of worden opgestart. Ook werd in zijn presentatie duidelijk dat er vele verschijningsvormen van Vertical Farming bestaan: van moestuinen onder glas tot cleanroom factories.

Versnelling in ontwikkeling

Jasper den Besten van HAS Hogeschool ging in op de vraag welke technologische ontwikkelingen Vertical Farming kunnen versnellen. Net als Martien Penning constateerde Den Besten dat veel technologieën als LEDs, sensoren en robots snel goedkoper worden en de financiële haalbaarheid van VF-projecten zal versnellen.

Tot ieders verrassing liet Rien Panneman van Staay Food Group weten al bezig te zijn met de bouw van een groot Vertical Farm-project in Dronten voor de teelt van slasoorten, voor levering aan grote supermarktketens. Het kweken in klimaatcellen wordt gezien als schoon en voedselveilig, waar klanten meer voor willen betalen.



Pin It on Pinterest