Jaarevent 2023

Onlangs vond de vijfde Arenasessie van de Roadmap Next Economy Greenport plaats. De locatie was dit keer Greenport-partner The New Farm in Den Haag. In maart vindt een groot congres over de Roadmap Next Economy Greenport plaats.

De Greenport heeft samen met Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Westland, onderzoeksgroep DRIFT (Erasmus Universiteit) – van Jan Rotmans – gevraagd de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, samen met ondernemers. Dat gebeurt onder meer door interviews en tijdens een aantal Arena-sessies. Centrale vraag is: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig tuinbouwcluster? Komend voorjaar presenteert DRIFT de Roadmap. Naar verwachting wordt in maart hierover een congres georganiseerd.

Interview met Jan Rotmans over de Roadmap Next Economy Greenport

Bekijk de presentaties van de Vijfde ArenasessiePin It on Pinterest