Nieuwe Energie

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Kent u deze nog? ‘Van, voor en door tuinders’. Het was jarenlang het motto van LTO Groeiservice, de vaktechnische organisatie. Die slogan zei veel, heel veel. Namelijk dat de tuinbouw een coöperatieve sector is. Een plek waar ondernemers elkaar niet eerst als concurrenten zien, maar als medestanders.

De slogan is oud (en LTO Groeiservice is opgegaan in het huidige Glastuinbouw Nederland), maar in wezen geldt hij nog steeds. Ook vandaag de dag pakken we samen de grote uitdagingen op. Dat doet ook onze organisatie, Greenport West-Holland. We zijn een triple helix, ofwel: een samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs). Onze slogan zou kunnen zijn: ‘Voor het regionale tuinbouwcluster, door het regionale tuinbouwcluster’.

Die samenwerking is zeker in deze tijd hard nodig. Dat bleek maar weer tijdens de succesvolle Meet & Greet Energie, die mijn Greenport-collega’s Nico van Ruiten en Sandra Lievaart vorige week organiseerden vanuit het World Horti Center (ook al zo’n triple helix-plek!). De online bijeenkomst had twee onderdelen: het ondertekenen van convenanten over WarmtelinQ en het inhoudelijk programma ‘CO2 Centraal’.

Convenanten zijn per definitie het resultaat van samenwerking. De documenten die tijdens de Meet & Greet Energie werden ondertekend gingen over de verkenning van het aansluiten van Westland en Oostland op WarmtelinQ: een grote warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag. Het zou voor het tuinbouwcluster in beide regio’s zeer belangrijk zijn als die aansluiting er inderdaad komt. Daarmee kunnen bedrijven grote stappen zetten in de verduurzaming van hun energie. En zijn daarmee ook verbonden aan de energietransitie in de woonwijken langs de route van dit warmtetracé. Een stukje van de puzzel naar een Circulaire Metropool.

Die aansluiting komt er niet van vandaag op morgen. Eerst moet de haalbaarheid onderzocht worden, en daarna gaan hopelijk de schoppen de grond in. Met de ondertekening van de convenanten geven we dus samen vorm aan de toekomst, de regio en het Rijk, ministerie EZK en LNV. Daarom dank ik alle partijen, zoals Gasunie/WarmtelinQ, Provincie Zuid-Holland, gemeentes, Glastuinbouw Nederland en ondernemers/warmtecoöperaties, voor deze belangrijke stap.

De toekomst ligt soms ook dichterbij. Dat bleek tijdens het tweede deel van de Meet & Greet Energie, die in het teken stond van de beschikbaarheid van CO2. Dat is een vraagstuk dat al op korte termijn speelt, maar nóg belangrijker wordt als de aansluiting op bijvoorbeeld WarmtelinQ doorgaat. Met CO2 kunnen telers immers hun productie flink verhogen. Maar als die CO2 niet komt uit een WKK, waaruit dan wel?

Ook bij deze vraagstukken is samenwerking de oplossing, zo bleek. Zo zouden (rijks)overheden het tuinbouwcluster hierin kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, infrastructuur en financiële ondersteuning (bijvoorbeeld bij de onrendabele top).

Belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat ondernemers zich ook willen inzetten voor die verduurzaming. En wie de Meet & Greet Energie zag (na te kijken via https://www.youtube.com/watch?v=E8uZFmIIM04) kan niet anders concluderen dan dat ondernemers zich graag hard maken voor de energietransitie. Het is goed als overheden ze daarbij helpen. Want zoals paprikateler John Overgaag zei: “De grote vraag is: hoe beheersen we onze kosten en risico’s én kunnen we gezonde groenten blijven produceren?
Dat zijn de vraagstukken die we samen kunnen oplossen. En het mooie is: als er één cluster is die weet hoe je ‘samen’ organiseert, dan is het onze Greenport wel!

Voor nu wens ik u allen, samen met uw dierbaren, gezonde en gelukkige Kerstdagen.

 Pin It on Pinterest