Jaarevent 2023

Als we ooit een slogan willen bedenken voor de Greenport, dan heb ik een suggestie: de Greenport kijkt vooruit. Er is veel af te dingen op deze inzending (zoals: we kijken niet alleen, we ondernemen ook daadwerkelijk acties), maar is misschien wel de prijswinnende slogan. Want we zijn allemaal voortdurend met de toekomst bezig. Met vooruitkijken.

Maar er zijn momenten dat ook wij even in de achteruitkijkspiegel turen. Dat we kijken naar wat geweest is. Kerstmis en de jaarwisseling zijn daarvoor de ideale momenten. Voor de Greenport was 2018 weer een jaar van bikkelen én resultaat boeken. Van onderzoeken waar de toekomst ligt voor het regionale tuinbouwcluster, en van werken aan die toekomst. Het jaar van een succesvol vierde Jaarevent, grote stappen op het gebied van energie, concrete acties met het Innovatiepact en van nieuwe partners.

Graag kijk ik niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar naar de afgelopen vier jaren. Dat komt door onze achtergrond. Voor onze visie en programma’s is vijf jaar een mooie cyclus – Visie 2030, Programma 2025, Roadmap 2050 – maar bij overheden is dat vier jaar. Dat komt voor een zeer groot deel door de cyclus van de verkiezingen.

De Greenport is geen overheid, maar we zijn wel zeer nauw verbonden met de regionale overheden: de provincie en de gemeenten. Zij vragen aan ons – de triple helix – een strategie te bepalen voor de toekomst en uitvoering daaraan te geven.En daardoor is ook voor ons vier jaar een mooie, logische cyclus.

Vier jaar geleden ontstond de Greenport in zijn huidige vorm, met een Greenboard van partners, een dagelijks bestuur en een programmateam, en met zijn huidige invulling, dus ondernemers, overheden, onderzoek & onderwijs.

Die nieuwe vorm en invulling bleken een gouden greep en passen goed bij deze Gouden Driehoek ofwel de 3 O’s. Want daarmee zit samenwerken in onze genen. En alleen door samenwerking zijn in deze nieuwe tijden stappen te zetten. Niet voor niets hoor je bij nagenoeg elke bijeenkomst ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Het is niet alleen een zin die lekker bekt, hij is ook waar. Daarom kijken we ook goed in onze zijspiegels: wie gaan er met ons mee richting de toekomst? En hoe kunnen we met die andere samenwerkingsverbanden onze weg versnellen?

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, heel veel. We hebben coalities gesmeed, projecten opgeleverd, kennis overgedragen, partijen samengebracht, innovaties op gang gebracht. (Wie het concreter wil: bekijk onze website of jaaroverzichten). En natuurlijk, er is na vier jaar ook alle gelegenheid voor zelfkritiek. Zo is door de nieuwe vorm het een hele kunst om personen, belangen, visies en plannen te duiden, los te zien, te verbinden. En nee, ook op dit punt word ik niet veel concreter. We hebben veel geleerd, hard gewerkt en nog meer bereikt.

We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben. Ik schrijf hier bewust ‘we’. Want als geen ander weet ik dat een programmamanager niets is zonder betrokkenheid van alle partners en stakeholders. Dus laat ik eindigen met een laatste suggesties voor een slogan (mocht de eerste toch niet de prijswinnende zijn). Een slogan die bovendien perfect past bij de kerstdagen:

De Greenport, dat ben je samen. Dat zijn we samen!

Een prettige jaarwisseling.

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest