Vacature
Programmasecretaris

In de regio Tinte-Vierpolders (Voorne-Putten) bestaat de wens om duurzame warmte van twee aardwarmtebronnen door middel van een warmtenet aan de gebouwde omgeving van Brielle en Oostvoorne te leveren. Om te onderzoeken of deze wens werkelijkheid kan worden is in het kader van het EnergieAkkoord samen met lokale partijen een verkenning uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. 

Naast het in beeld brengen van de mogelijkheden was het doel van de verkenning lokale partijen samen te brengen, rollen toe te wijzen en eigenaarschap te creëren met het oog op een succesvol vervolg.

De resultaten zijn positief: op het eerste gezicht zijn er haalbare scenario’s die variëren van het aansluiten van een cluster van publieke gebouwen tot een warmtenet voor meerdere woonwijken, industrieterreinen en publieke gebouwen. De scenario’s zijn daarmee het equivalent van het duurzaam verwarmen van circa 500 tot 3.000 huishoudens.

Gedurende de verkenning hebben meerdere partijen aangegeven open te staan om specifieke rollen in een toekomstig warmtenet in te vullen. Met de gemeenten Brielle en Westvoorne als trekkers wordt momenteel onderzocht of vervolgstappen naar een samenwerkingsovereenkomst kunnen worden gezet.

Het resultaat van de verkenning is op 4 april jl. aangeboden aan de stuurgroep EnergieAkkoord.Pin It on Pinterest