Meet & Greet Energie

Op 14 oktober is er een webinar over de Verslogistiek in de regio. Doel van de online bijeenkomst staat in het teken van kansen om de verslogistiek tussen de Rotterdamse Haven en de Greenport West-Holland te verduurzamen. 

Zuid-Holland is de Nederlandse hotspot als het gaat om het produceren, verwerken en vervoeren van verse producten: groente, fruit, bloemen en allerlei daaraan gerelateerde producten. Producten die via de Rotterdamse haven worden geïmporteerd en geëxporteerd. Een groot aantal daarvan produceren en bewerken we in Zuid-Holland. Deze producten moeten schoon, efficiënt en snel worden vervoerd. 

De infrastructuur voor de verslogistiek in Zuid-Holland staat onder druk. Het is nu al druk op de weg. Daarnaast worden er tot aan 2040 meer dan 200.000 extra woningen gebouwd, waardoor het nog drukker zal worden.

Het Rotterdamse Havenbedrijf en Greenport West-Holland willen de verslogistiek met Rijk en regio verbeteren en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt door samenwerking in het MoVe- (Mobilteit en Verstedelijking) programma. Binnen MoVe werken provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), gemeenten en verschillende ministeries samen aan het bereikbaar houden van onze regio.

MoVe stelt een ontwikkelagenda op voor verbetering en verduurzaming van de verslogistiek in Zuid-Holland. Een meerjarige programma-aanpak met onderdelen zoals vervoer over water, gebruik van reeferhubs en emissieloos vervoer. Hoe we dit het beste kunnen doen? Daarover gaan we in gesprek met een aantal experts.

Programma

Het webinar duurt van 11.00 tot 12.30 uur. Sprekers tijdens het webinar zijn: Jolanda Heistek (Greenport West-Holland), Michiel Jak (Greenport West-Holland), Peter Verbon (MoVe), Anne Saris (Havenbedrijf Rotterdam), Johan in ’t Veld (Dutch Fresh Port), Rogier Rook (Nature’s Pride) en Eric Mekenkamp (Buck consultants). Host is Marjolijne Blankevoort (MoVe).

U kunt zich binnenkort aanmelden voor het webinar.

 Pin It on Pinterest