Jaarevent 2023

In 2040 moet Voorne-Putten energieneutraal zijn. Dat is de ambitie voor de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. De tuinbouw kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren, vertelt wethouder Dick Verbeek van Brielle. “We verduurzamen samen.” 

“Werken aan duurzaamheid houdt niet op bij de grens”, vertelt wethouder Dick Verbeek van Brielle over de samenwerking van de vier gemeenten op het eiland Voorne-Putten. Naast Brielle zijn dat Nissewaard, Hellevoetsluis en Westvoorne. “We werken al langer samen en hebben besloten deze uitdaging samen op te pakken.”

Die uitdaging is een energieneutraal en circulair eiland in 2040. Om dat te bereiken stimuleert, faciliteert en initieert het Samenwerkingsverband Voorne-Putten verschillende initiatieven. En vooral: het verbindt partijen. Zo kan warmte uit de tuinbouw bruikbaar worden voor bijvoorbeeld de verwarming van woonwijken.

Daarom is er intensief overleg tussen dit samenwerkingsverband en onder meer de tuinbouwondernemers op het eiland. Tijdens die gesprekken gaat het over wensen, ambities en obstakels, zodat gezocht kan worden naar oplossingen en win-win situaties.

Combineren van oplossingen

De tuinbouw op Voorne-Putten is al zeer actief op het gebied van duurzame warmte. Zo is er in Vierpolders al een aardwarmteput in productie, die nog uit te breiden is als Multi Energy Concept, waarbij gezocht wordt naar een combinatie van alternatieve energiebronnen. Verbeek: “Het zou mooi zijn als warmte uit aardwarmte ondergronds kan worden opgeslagen in een warmte-koudeopslag. Dat zou een mooie volgende stap zijn.”

Er zijn op het eiland plannen voor een tweede boring door een tuinbouwonderneming. Verbeek: “Ik hoop dat die boring voor het einde van dit jaar gerealiseerd kan worden. De beschikbare aardwarmte zouden we op termijn ook willen gebruiken voor een woonwijk in Brielle. Daarnaast zou de tuinbouw warmte kunnen leveren van bijvoorbeeld biomassa en van ‘de kas als energiebron’.”

Digitalisering

Bij het verbinden van die initiatieven is de Greenport essentieel, aldus Verbeek. De Greenport is immers de verbindende element tussen tuinbouw en de regionale economie, vertelt hij.

Een ander verbindend element is de Roadmap Next Economy (RNE) van de regio Rotterdam-Den Haag. Zo is digitalisering binnen de RNE een belangrijke opgave. Die opgave geldt ook voor Voorne-Putten. Digitalisering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de inrichting van bijvoorbeeld een slim netwerk voor energiedistributie. “Bij de realisatie van onze eigen verbindingsbehoefte hebben we het initiatief genomen voor een glasvezelring op het eiland Voorne-Putten, waarop ook de industrie en het agrarisch buitengebied kan worden aangesloten.”

Lokaal voedsel

Het is duidelijk: ook op Voorne-Putten is verduurzamen een kwestie van slim verbinden. Daarom ondertekenden de gemeente Brielle en Westvoorne het EnergieAkkoord en het Innovatiepact van Greenport West-Holland. En ook op andere thema’s zoeken Brielle, Westvoorne en het Samenwerkingsverband Voorne-Putten de samenwerking binnen de Greenport.

“Zo voelen we ons zeer aangetrokken tot de strategie Feeding and Greening the Mega-cities. Dat is de basis voor een logistiek groeisysteem van voedselvoorziening. Op ons eiland is er bijvoorbeeld al de Proefschuur, dat lokale producten afzet bij regionale supermarkten. Het mooie is: we willen de tuinbouwondernemers meenemen naar de toekomst, maar misschien nemen ze ons wel mee…”Pin It on Pinterest