Jaarevent 2023

Nog krap een maand, en we mogen weer naar het stemhokje voor de gemeentelijke verkiezingen. Een democratisch recht waar we trots op mogen zijn. Samen bepalen we op 21 maart hoe we onze lokale toekomst zien. Willen we bijvoorbeeld meer aandacht voor sport, voor financiën, voor nieuwe Nederlanders, voor goed bestuur of voor meer speeltuinen? Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen. 

Maar voor de Greenport gaat het op 21 maart over meer dan alleen de lokale heikele thema’s. Het gaat die dag ook over hoe gemeenteraden in de regio aankijken bij hun betrokkenheid bij de toekomst van het regionale tuinbouwcluster. Die betrokkenheid uit zich onder meer in de bestuurlijke betrokkenheid bij de Greenport. Immers, van alle gemeenten die zich hebben aangesloten bij de Greenport hebben wethouders zitting in de Greenboard, onze denktank. Het huidige dagelijks bestuur van de Greenport telt drie wethouders van drie betrokken gemeenten. Hoe verschillend die gemeenten en hun wethouders ook zijn, ze strijden allemaal voor hetzelfde doel: een gezonde en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, en voor een concreet antwoord van de Greenport op maatschappelijke thema’s.

De afgelopen jaren waren spannend voor de Greenport. Samen hebben we grote stappen gezet, en dat ging niet altijd zonder slag of stoot. We hebben moeten vechten om gehoord te worden binnen de sector en daarbuiten. Maar dat is gelukt. In toenemende mate wordt de Greenport gezien als belangrijke stem in economische en maatschappelijke discussies in de regio. Bovendien hebben we met name het afgelopen jaar grote stappen gezet in belangrijke thema’s als Energie, Innovatie en Agrologistiek.

Die stappen hebben we gezet dankzij alle bestuursleden, ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. De bestuursleden van de gemeenten hebben daarin een grote steen bijgedragen. Door hun kennis, ervaring, inzicht, visie en ambitie, en persoonlijke inzet!

Woorden schieten te kort om ze te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. En ik hoop dat ze ook de komende jaren zich kunnen inzetten voor de Greenport. Mocht dat één of meer van hen niet gegeven zijn, vanwege de verkiezingsuitslag of andere carrière plannen, dan hoop ik dat ze goede opvolgers krijgen. En wie die opvolgers zijn, dat bepaalt u!

Daarom gaat het op 21 maart over veel meer dan wipkippen, kruispunten en sportvelden. Op 21 maart beslissen u en ik over hoe we samen werken aan een gezonde en vitale toekomst voor het tuinbouwcluster. Die toekomst is mensenwerk. Gebruik uw stem dus, en maak de juiste keuze!

Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportPin It on Pinterest