Magazine Aan het werk

ZLTO pleit voor de oprichting van een Greenport in Noord-Brabant. ZLTO wil de volledige potentie en innovatiekracht van de tuinbouw in Noord-Brabant benutten, en ziet Greenport West-Holland als een goed voorbeeld. 

“De oprichting van een Greenport is noodzakelijk willen we met elkaar de grote uitdagingen van onze tijd het hoofd bieden”, vertelde voorzitter Wim Bens bij de slotbijeenkomst van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) in Beek en Donk. “Het draait om de groeiende behoefte aan plantaardig voedsel en fijn groen, concurrentiekracht, innovatievermogen, verduurzaming en verwaarding van reststoffen en -stromen, kortom: het scheppen van een nieuw economisch duurzaam model.” De Noord-Brabantse tuinbouw draagt voor bijna 40 procent bij aan de totale omvang van de sector in Nederland. 

In Nederland zijn er zes Greenports, samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen in de tuinbouw, overheden en onderwijsinstellingen. “Wij pleiten niet voor een copy-paste model”, aldus de ZLTO-voorzitter, “maar willen dat al deze spelers nauwer gaan samenwerken; vanuit hun eigen rol, positie en waarde. Krachten bundelen en elkaars expertise benutten, levert altijd meerwaarde op: commercieel en maatschappelijk.”

Succesvol

Volgens ZLTO zijn alle voorwaarden er in Noord-Brabant om een succesvolle Greenport te worden: de strategische ligging tussen Mainport Rotterdam (logistiek), de bio-based Delta in West-Brabant (verduurzaming) en Brainport Eindhoven (technologie en kennis). Via onze provincie lopen talloze ‘groene stromen’ naar het Europese achterland. Dat biedt kansen. 

“We streven ernaar een ‘groen’ netwerk te bouwen dat ruimte biedt aan een sector die cruciaal is voor één van de grootste transities waar we met elkaar voor staan: het realiseren van een  duurzame samenleving, waar mensen kunnen genieten van gezond eten en fijn groen. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen waarmaken in Noord-Brabant”, besluit Bens, “daarom onze oproep om de handen ineen te slaan. Het geheel is groter en krachtiger dan de som der delen,”

Binnen het programma Biobased Greenport West werken we al samen met de Green Chemistry Campus en met Brabantse tuinbouwondernemers. De recent ontwikkelde handgel is daar een mooi praktisch voorbeeld van, aldus Jolanda Heistek.  Pin It on Pinterest