Jaarevent 2023

Het klimaat verandert. Zonder lang stil te willen blijven staan bij de oorzaak hiervan, moet er nagedacht worden over de te nemen maatregelen. Want schade aan gewas of schade bij omwonenden moet voorkomen worden. Daarom organiseert Rainlevelr op 19 november 2018 een bijeenkomst in World Horti Center: Extremen in balans, beheersen doe je samen! Voorzitter Greenport West-Holland Adri Bom-Lemstra is een van de tafelgasten. Rainlevelr sluit aan op de opgaven uit de WaterAmbitie van de Greenport West-Holland. Lees verder op de website van World Horti Center.Pin It on Pinterest