Agritech

Logistiek is belangrijk voor de internationale concurrentiepositie van de Greenport. Maar aan welke eisen moet het vervoer over weg, spoor en water voldoen? Daarnaar doet MoVe onderzoek. De eerste verkenning van het versnetwerk is inmiddels gereed, dit najaar verschijnt de gezamenlijke visie op agrologistiek in en om de regio. 

Binnen MoVe werken provincie, MRDH, gemeenten en verschillende ministeries samen aan het bereikbaar houden van de regio Rotterdam-Den Haag. Samen spreken ze af welke maatregelen genomen moeten worden, en hoe die worden uitgevoerd. Dat gebeurt binnen drie programmalijnen: Logistiek in en om de stad, Slimme netwerken en Schaalsprong MOVV.

In de ‘Verkenning versterking Mainport-Greenport agrologistiek’ onderzoekt MoVe waaraan het versnetwerk moet voldoen om de Greenport West-Holland internationaal concurrerend te houden, vertelt programmamanager MoVe Peter Verbon (Provincie Zuid-Holland). Afgelopen maanden zijn de onderzoeken en verkenningen die afgelopen paar jaar zijn opgesteld gecombineerd tot een totaalbeeld. Er is een eerste beeld van het strategisch versnetwerk in de regio. Het resultaat daarvan wordt binnenkort voorgelegd aan het Bestuur van de Greenport West-Holland en aan het directeurenoverleg van MoVe.

De komende tijd wordt gesproken met stakeholders, zoals bedrijven en overheden: welke kwantitatieve en kwalitatieve eisen stellen zij aan het versnetwerk? Wat is de impact van  bijvoorbeeld een file? Wordt een file minder erg als bekend is wanneer die is? Hoelang duurt het in het ideale geval voordat een container uit de haven op een bedrijventerrein is?

Verbon: “We inventariseren al die eisen, en die brengen we samen binnen de drie vastgestelde strategieën voor het versnetwerk: het verminderen van capaciteitspieken, het verminderen van wegkilometers en slim benutten. Daarbij zorgen we ook voor samenhang met het netwerk van het havenbedrijf, wat vanzelfsprekend een belangrijke partner is voor de Greenport.”

Verder wordt in kaart gebracht welke projectideeën er leven bij bijvoorbeeld bedrijven en overheden. Het gaat daarbij dus om projecten die bijdragen aan het verbeteren van het versnetwerk in en om de regio. Verbon: “Daaruit zullen we twee tot vier kansrijke projecten selecteren met een positieve maatschappelijke-kosten/baten analyse: ideeën die we verder willen brengen.” In oktober worden de resultaten voorgelegd aan de Greenboard van de Greenport en aan het directeurenoverleg van MoVe. 

Lees het interview dat Peter Verbon eerder gaf over MoVe

 

  • Tekst staat nog niet online
  • Let op: link in de tekst


Pin It on Pinterest